پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «دل و دشنه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
*گروه چهره پردازی:
**[[ثریا خرمی]] .... طراح چهره پردازی
**[[ثریا خرمی]] .... چهره پرداز
*گروه تدارکات:
کاربر ناشناس