پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «مقاومت و رسانایی الکتریکی»

{{تغییرمسیر|مقاومت الکتریکی|برای قطعهٔ الکتریکی مقاومت|مقاومت (قطعه الکتریکی)}}
{{الکترومغناطیس}}
'''رسانایی الکتریکی''' به مفهوم اندازه‌گیری قابلیت هدایت [[جریان الکتریکی]] در یک ماده می‌باشد و [[یکا|یکای]] آن در [[سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها]]، [[زیمنس (یکا)]] است. در بعضی از اجسام، انتقال [[بار الکتریکی]] از منطقه‌ای در درون جسم به منطقه دیگر آن به آسانی صورت می‌گیرد و در بعضی چنین نیست. به عنوان مثال اگر سر یک سیم [[مس|مسی]] را به میلهٔ [[نایلون|نایلونی]] باردار و سر دیگر آن را به یک گلوله [[چوب‌پنبه|چوب‌پنبه‌ای]] که در ابتدا بدون بار است، وصل کنیم، با نزدیک کردن اجسام باردار دیگر، معلوم می‌شود که گلوله باردار شده‌است؛ بنابراین به سیم مسی که در آن انتقال بار صورت می‌گیرد، جسم '''رسانا''' گویند.