پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «رضا شکراللهی»

جز
|منصب= ویراستار، نویسنده، روزنامه‌نگار
|آثار= مزخرفات فارسی
|وب‌گاهوبگاه={{وبگاه|http://www.khabgard.com}}
}}
 
== زندگی‌نامه ==
رضا شکراللهی ویراستارویراستار،<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=مهر ۹۵|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://golvani.ir/1395/07/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%90هم‌اندیشیِ-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1تاثیر-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8Cفضای-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمجازی-%D8%A8%D8%B1بر-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86زبان-%D9%81ف/|عنوان=نشست هم‌اندیشی تاثیرتأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی}}</ref>، نویسنده و روزنامه‌نگار<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=مهر ۱۳۹۴|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.nasle-farda.ir/newspaper/pagepdf/11409|عنوان=پارسی کجایی که فارسیُ کشتن}}</ref> ایرانی است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=خبرگزاری ایسنا|کد زبان=|تاریخ=فروردین ۱۳۹۵|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://www.isna.ir/news/95012409397/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87تصفیه-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8حساب-%DB%8C%D8%A7یا-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87تسویه-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8حساب|عنوان=تصفیه حساب یا تسویه حساب؟}}</ref>.
او در دانشکده‌یدانشکدهٔ صدا و سیما در رشته‌یرشتهٔ کارگردانی فیلم تحصیل کرده و ویراستار بازنشسته‌یبازنشستهٔ رادیو فرهنگ است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://golvani.ir/1397/01/%D8%AD%D9%82حق-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8Cشکراللهی-%D8%A8%D8%B1بر-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86گردن-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8Cدرست‌نویسی/|عنوان=زندگینامه، آثار و فعالیت‌های رضا شکراللهی}}</ref>. سابقه‌یسابقهٔ شکراللهی در روزنامه‌نگاری به روزنامه‌یروزنامهٔ «سلام» برمی‌گردد و ستون ثابت او با عناوین «''شیرینی زبان''» و «''مزخرفات فارسی''» در روزنامه‌یروزنامهٔ اعتماد ادامه‌دارترین فعالیت مطبوعاتی او در موضوع زبان و ادبیات فارسی بوده استبوده‌است که همچنان ادامه دارد. مزخرفات فارسی<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مزخرفات فارسی|نام خانوادگی= شکراللهی|نام= رضا|ناشر=انتشارات ققنوس|سال=۱۳۹۶|شابک=|مکان=تهران|صفحات=}}</ref> نخستین اثر چاپی این نویسنده و ویراستار با موضوع نگارش و ویرایش است که انتشارات ققنوس در سال ۱۳۹۶ منتشر کرد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=https://qoqnoos.ir/%D9%85%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AAمزخرفات-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8Cفارسی/|عنوان=صفحه کتاب مزخرفات فارسی در سایت انتشارات ققنوس}}</ref>.
 
== فعالیت ادبی ==
شروع فعالیت‌های ادبی رضا شکراللهی از سال ۱۳۸۰ بوده استبوده‌است. راه‌اندازی و مدیریت سایت‌های خوابگرد و هفتان، برگزاری جوایز ادبی، داوری برخی دیگر از جوایز و ویرایش تخصصی ادبیات داستانی، بخشی از کارهای او در این سال‌ها بوده استبوده‌است. سایت فرهنگی خبری «هفتان<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.haftan.com|عنوان=از هفت‌هفت آسمان فرهنگ و هنر در وب چه خبر؟}}</ref>» بعد از چند سال خبررسانی و انتشار مطلب، در سال ۱۳۸۷ به دستور یک نهاد امنیتی فیلتر و فعالیت آن متوقف شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=مجتبا پورمحسن|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://zamaaneh.com/pourmohsen/2009/01/post_165.html|عنوان=چرا هفتان تعطیل شد؟ لابد خدا داند}}</ref>. وبلاگ خوابگرد نیز پس از یک دوره فیلتر شدن به دلیل حمایت رسانه‌ای شکراللهی از جنبش سبز و در نتیجه‌ینتیجهٔ برخی گزارش‌های سایت‌های خبری تحت عنوان «عناصر ادبی برانداز در فتنه<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=خبرگزاری فارس|کد زبان=|تاریخ=خرداد ۱۳۸۹|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903230396|عنوان=عناصر ادبی برانداز در فتنه}}</ref>» در حوادث سال ۱۳۸۸، همچنان فعال است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=عمارنامه|کد زبان=|تاریخ=مهر ۹۳|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://www.ammarname.ir/node/75625|عنوان=رفتار متناقض ارشاد در فیلترینگ سایت‌ها}}</ref>.
 
== جایزه ادبی بهرام صادقی ==
در سال ۱۳۸۲ [[جایزه ادبی بهرام صادقی]]، اولین جایزه‌یجایزهٔ داستان کوتاه مبتنی بر وب بود که با دبیری شکراللهی در سایت خوابگرد تأسیس شد و داوران نخستین دوره‌یدورهٔ آن علاوه بر خود او، [[منیرو روانی‌پور]]، [[رضا قاسمی]]، [[احمد غلامی]]، [[عباس معروفی]]، [[محمدحسن شهسواری]]، [[خسرو دوامی]] و [[حسن محمودی]] بودند. دوره‌های بعدی این جایزه در سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ با داوری [[حسین پاینده]]، محمدحسن شهسواری، [[علی خدایی]] و [[فرشته احمدی]] و دبیری رضا شکراللهی برگزار شده استشده‌است.
 
از سایر کوشش‌های ادبی او می‌توان به عضویت در هیئت داوران و اجرای دو دوره مسابقه‌یمسابقهٔ داستان کوتاه شهرکتاب، عضویت در هیئت داوران جایزه‌یجایزهٔ تعطیل‌شده‌یتعطیل‌شدهٔ منتقدان و نویسندگان مطبوعات نام برد. در کنار این‌ها راه‌اندازی جایزه‌یجایزهٔ بهترین کتاب در دو سال پیاپی با نظرسنجی از وبلاگ‌نویسان نیز در پرونده‌یپروندهٔ فعالیت‌های او ثبت شده استشده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=رادیو زمانه|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاهوبگاه=|نشانی=http://zamaaneh.com/morenews/2010/05/post_1226.html|عنوان=جایزه کتاب سال به انتخاب وبلاگ‌نویسان}}</ref>.
 
== نگارش و ویرایش ==
تخصص اصلی و مهم‌ترین دلمشغولی رضا شکراللهی ویراستاری کتاب‌های داستانی به‌خصوص رمان و کار پیوسته در این عرصه است. از میان نشرهایی که او با آن‌ها در این زمینه کار کرده استکرده‌است می‌توان به انتشاراتی‌های ققنوس، چشمه و افق اشاره کرد. ویرایش شماری از آثار معروف سال‌های اخیر از جمله همه‌یهمهٔ آثار محمدحسن شهسواری بر عهده‌یعهدهٔ او بوده استبوده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۲۰ آذر ۱۳۹۱|وب‌گاهوبگاه=شهرستان ادب|نشانی=https://shahrestanadab.com/Content/ID/975/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86محمدحسن-%D8%B4%D9%87%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8Cشهسواری-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8Cوقتی-%D8%AF%D9%84%DB%8Cدلی-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86سختترین-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8Cرمانی-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاست-%DA%A9%D9%87که-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85نوشتهام|عنوان=شهسواری: شکراللهی ویراستار تمام رمان‌های من است.}}</ref>.
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== پیوند به بیرون ==
[http://archive.fdn.ir/content/view/27038/40/ ویراستار هووی نویسنده نیست؛ گفت‌وگوی روزنامه‌ی فرهیختگان با رضا شکراللهی]
 
[http://www.ibna.ir/fa/doc/book/257405/%D9%85%DB%8Cمی-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AFخواهید-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AAدرست-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AFبنویسید-%D8%A7%DB%8C%D9%86این-50%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%8750نکته-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1خاطر-%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AFبسپارید می‌خواهید درست بنویسید؟ این ۵۰ نکته را به‌خاطر بسپارید، خبرگزاری ایبنا]
 
[http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91179 شیرینی زبان از نو، روزنامه‌ی اعتماد، ۲۱ فروردین ۹۷]
 
[http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=94659 دلم نمی‌آید بگویم جایزه تعطیل شده است،شده‌است، گفت‌وگوی روزنامه‌ی اعتماد با رضا شکراللهی درباره‌ی جایزه بهرام صادقی، ۱۸ دی ماه ۹۶]
 
[http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91179 شیرین زبانی با مزخرفات، احسان رستمی‌پور، وبسایت کاغذ]