پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «قانون اشتفان‐بولتسمان»

ابرابزار
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(ابرابزار)
'''قانون استفان-بولتزمن''' {{انگلیسی|Stefan–Boltzmann law}} رابطهٔ بین مقدار کل [[انرژی]] ای را که یک جسم از خود [[تابش]] می‌کند و [[دما]] بیان می‌کند. طبق این قانون کل انرژی تابیده شده از واحد سطح [[جسم سیاه]] در واحد [[زمان]] با توان چهارم دمای آن جسم بر حسب [[کلوین]] متناسب است و با [[معادله]] زیر بیان می‌شود:
{{وسط‌چین}}
<center>
:<math> j^{\star} = \epsilon\sigma T^{4}</math>
{{پایان}}
</center>
 
که در آن:
 
<math>j^{\star}</math>: آهنگ تابش [[گرما]]
 
<math>T\;</math>: [[دمای ترمودینامیکی]] (بر حسب [[کلوین]])
<math>\epsilon\;</math>: [[ثابت گسیلندگی]] جسم
 
<math>\sigma\;</math>: [[ثابت استفان-بولتزمن]] است.
 
ثابت گسیلندگی جسم <math>\epsilon</math> همواره <math>0 \le \epsilon \le 1</math>
و به صافی و ناصافی سطح جسم و رنگ آن بستگی دارد. جسمی که گسیلندگی آن برابر ۱ باشد، جذب کننده و گسیلندهٔ کامل تابش است. چنین جسمی را [[جسم سیاه]] می‌نامند.
 
[[ثابت استفان-بولتزمن]] مقداری ثابت است و برابر است با:
{{وسط‌چین}}
<center>
<math>\sigma=\frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}= 5.670 400 \times 10^{-8} \textrm{J\,s}^{-1}\textrm{m}^{-2}\textrm{K}^{-4}.</math>
{{پایان}}
</center>
 
این قانون ابتدا توسط [[ژوزف استفان]] در [[۱۸۷۹ (میلادی)|۱۸۷۹]] به صورت تجربی و در [[۱۸۸۴ (میلادی)|۱۸۸۴]] توسط [[لودیگ بولتزمن]] با استفاده از قوانین [[ترمودینامیک]] بدست آمد.
== جستارهای وابسته ==
* [[ترمودینامیک]]
* [[تابش الکترومغناطیسی]]
* [[تابش هاوکینگ]]
* [[جسم سیاه]]