پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «استروژن»

۱٬۶۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
افزودن مطالب از ترجمه دانشنامه انگلیسی استروژن
(افزودن برچسب {{منبع}} به مقاله (T))
(افزودن مطالب از ترجمه دانشنامه انگلیسی استروژن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
انواع و نمونه ها:
سه نوع اصلی استروژن در زنان عبارتند از استرون (E1)، استرادیول (E2) و استریول (E3). استرادیول در طول سال های تناسلی ازنظر سطوح خالص سرم و نیز فعالیت استروژنی، غالب است.
در دوران یائسگی، استرون و در دوران بارداری، استروژن سطوح سرم غالب را تشکیل میدهد. استریول فراوان تر از سه استروژن دیگر است اما ضعیف ترین آنهاست. اما استرادیول قویترین استروژن با قابلیت 80 برابر نسبت به استرادیول میباشد. بنابراین استرادیول مهمترین استروژن در زنان غیربارداری است که بین مرحله ی نخستین قاعدگی و یائسگی قرار دارند. استرادیول در دوران بارداری، نقش خود را به استریول واگذار میکند و پس از دوران قاعدگی، استرون شکل اصلی استروژن در بدن خواهد بود. نوع دیگر استروژن به نام استترول ( E4) فقط در طول بارداری تولید میشود. تمام اشکال استروژن از اندرورژن ها (خصوصا تستوسترون و اندرواستندیون) و بواسطه آنزیم آروماتاز سنتز میشوند.
استروژن های فرعی تولید شده در بدن که آروماتاز در بیوسنتز آنها شرکت نمیکند عبارتند از 27-هیدروکسی کلسترول، دهیدرواپیاندواسترون (DHEA)، هفت-اکسو-DHEA، هفت بتا-هیدروکسی اپیاندرواسترون، اندرواستندیون(A4)، اندرواستندیول (A5)، سه آلفا-اندرواستاندیول و 3بتا اندرواستاندیول.
برخی از متابولیت های استروژن مانند کاتکول استروژن های 2-هیدروکسی استرادیول، 2-هیدروکسی استرون، 4-هیدروکسی استرادیول و 4-هیدروکسی استرون و نیز 16-هیدروکسی استرون از استروژن هایی هستند که درجه فعالیت آنها مختلف است. اهمیت بیولوژیکی این استروژن های فرعی کاملا مشخص نیست.
 
== استروژنها ==
۲

ویرایش