پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان میانه»

بدون خلاصه ویرایش
|list6=[[آغ‌طورق]]{{•}}[[آغدرک]]{{•}}[[الله‌داد]]{{•}}'''[[باشماق (میانه)|باشماق]]'''{{•}}[[تلواربلاغی]]{{•}}[[تلیم‌کندی]]{{•}}[[چخمور]]{{•}}[[خلیفه‌کمال]]{{•}}[[دریندرق]]{{•}}[[دمیرچی (میانه)|دمیرچی]]{{•}}[[دوزنان]]{{•}}[[زرشلو]]{{•}}[[عجمی کله‌بوز]]{{•}}[[قره‌طورق]]{{•}}[[قواق سفلی]]{{•}}[[قواق علیا]]{{•}}[[کریم‌آباد (میانه)|کریم‌آباد]]
|group7=[[دهستان گرمه جنوبی|گرمه جنوبی]]
|list7=[[امیرآباد (گرمه جنوبی)|امیرآباد]]{{•}}[[باتلاق (میانه)|باتلاق]]{{•}}[[باغ دره‌سی]]{{•}}[[برنلیق حسین‌خان]]{{•}}[[برنلیق مددخان]]{{•}}[[بنیان‌آباد]]{{•}}[[بیرون]]{{•}}[[پاورس]]{{•}}[[تازه‌کند دیوانعلی]]{{•}}[[توپ‌قره]]{{•}}[[جلودار]]{{•}}[[جین‌قشلاقی]]{{•}}[[چتاب سفلی]]{{•}}[[چتاب علیا]]{{•}}[[چرکینلو]]{{•}}[[چهارخانوار]]{{•}}[[حسن‌خان‌باغی]]{{•}}[[خلیفه‌باغی]]{{•}}[[خوبستان]]{{•}}[[داوند]]{{•}}[[دول‌قشلاقی]]{{•}}[[دوه‌داشی]]{{•}}[[زناری]]{{•}}[[ساوجبلاغ (میانه)|ساوجبلاغ]]{{•}}[[سورناکهل]]{{•}}[[علی‌قشلاقی]]{{•}}[[کهبان]]{{•}}[[کوخه‌قشلاق]]{{•}}[[کوهستانق]]{{•}}[[گاوانی]]{{•}}'''[[گوندوغدی (میانه)|گوندوغدی]]'''{{•}}[[مروشین]]{{•}}[[ممان (میانه)|ممان]]{{•}}[[هشی‌آباد]]{{•}}[[همپا (میانه)|همپا]]{{•}}[[وردوق]]{{•}}[[وکند]]{{•}}[[ولیین]]{{•}}[[وهیل]]{{•}}[[یله‌قارشو (میانه)|یله‌قارشو]]{{•}}[[ینگی‌کندی (میانه)|ینگی‌کندی]]
}}
}}