پرش به محتوا

کشیدگی (آمار): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح تعریف کشیدگی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب (۱۴.۶ core): + رده:گشتاور (ریاضی))
جز (اصلاح تعریف کشیدگی)
در [[آمار]] و [[نظریه احتمالات]] '''برجستگی'''، '''کشیدگی''' یا '''Kurtosis''' توصیف کننده ی میزان ''قله‌ای بودن'' یک توزیع احتمالی است. هرچقدر شکل تابع چگالی احتمال (probability density function)حتماقله قله ای تر و دتاردارای دم پهن تر یا دنباله پهن تر(fat-tailed/ heavy-tailed) ترباشد بامیزانمیزان شاخص کشیدگی برای آن بیشتر است.شد،
== تعریف ==
کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است(حسنی پاک، ۱۳۸۶). مقدار کشیدگی برای توزیع نرمال برابر ۳ می باشد(جانسون و همکاران، ۲۰۰۱) یعنی:
<center>
<math>\gamma_1 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}, \!</math>
 
</center>
 
۱۴

ویرایش