Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «قبادیان»

جز
'''قبادیان''' شهری است در [[استان ختلان]] [[تاجیکستان]].
 
در [[فرهنگ دهخدا]] ذیل عبارت «قبادیان» آمده استآمده‌است:<ref>لغت نامه دهخدا</ref> قریه‌ای بر یکی از شاخابه‌های [[جیحون]] از اعمال [[بلخ]] است و مولد [[ناصرخسرو]] علوی بدان جا بود. امروز نیز قبادیان نام دره‌ای است در همان محل در شمال شرقی بلخ نزدیک [[ترمذ]] و نیز قریه‌ای به همین نام در [[اطلس|اطلسهای]]های فعلی در ماوراء جیحون رسم شده استشده‌است:
{{شعر}}
{{ب|تا تو به صدر ملک نشستی قبادوار|هرگز به راه نخشب و راه قبادیان}}
 
{{رچین}}
در سدهٔ ششم تمام قلمرو [[آسیای میانه]]، [[افغانستان]]، قسمت شمالی [[هندوستان]] و برخی از نواحی [[ترکستان]] شرقی " [[شین جان]] " (سینکیانگ) چین امروزه جز قلمرو [[یفتلی|یفتلیها]]ها به شماربه‌شمار می‌رفتند. پایتخت دولت یفتلی‌ها شهر بادیان یا " قبادیان " در تاجیکستان امروزی به شماربه‌شمار می‌رفت.<ref>دکتر روشن تیموریان، رپیس انجمن تاجیکان کانادا</ref>
 
قبادیان امروز مرکز شهرستان قبادیان است که در استان ختلان و جنوب تاجیکستان جای دارد.