پرش به محتوا

امپریالیسم فرهنگی: تفاوت میان نسخه‌ها

بکاربردن واژه های پارسی به جای واژه های تازی
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب (۱۱ core): + رده:هژمونی فرهنگی)
(بکاربردن واژه های پارسی به جای واژه های تازی)
امپریالیسم فرهنگی، به استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی، برای قبولاندن [[ارزشهای فرهنگی]] متعلق به قدرت [[استعمارگر]] در میان مردم جامعه هدف گفته می‌شود که بطور مستقیم فرهنگ آن جامعه را مورد یورش قرار می‌دهد.
 
اهمیت مضاعفدوچندان امپریالیسم فرهنگی از این جهت است که استعمارگران به وسیلهٔ آن پایه‌های تسلط سیاسی-اقتصادی را محکم کرده و حتی زمینه‌های اساسی آن را ایجاد می‌کنند. بدین وسیله که با ترویج فرهنگ خود، به تدریج جامعه هدف را با [[خودبیگانگی]] روبرو می‌کنند.
 
ترویج کردن الگوها و راه و رسم [[زندگی مصرفی]] و [[تجمل گرا]] و عقایدی که توجیه کننده ارزشهای فرهنگ [[تحمیل]]ی باشند و نیز پرورش تحصیلکردگان وابسته، از شیوه‌های تحقق این امر است.
کاربر ناشناس