تفاوت میان نسخه‌های «ذوالنون مصری»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
در نزد [[متوکل]] خلیفه عباسی سخن چینی بسیاری از او کردند و متوکل او را به بغداد احضار کرد و ۴۰ روز در زندان نگاهداشت ولی در چند جلسه مباحثه ای که باوی داشت متوکل توبه کرده بسیار گریست و او را گرامی داشت. ذوالنون پیرو طریقه [[ملامتیان|ملامت]] بود و در توکل بی‌نظیر بیشتر اهل مصر اورا کافر و [[زندیق]] میدانستند و تا زنده بود منکر او بودند ولی پس از مرگ درستی احوال او مشخص گردید.
 
=== آثاری که به وی نسبت داده اند ===
{{Div col|cols=۳}}
* [[الرکن الاکبر]]
* [[کتاب الثقه فی الصنعه]]
* [[مجربات]]
* [[قصیده عن حجر الحکما]]
* [[کتاب العجائب]]
* [[رساله فی العناصر الثلاثه]]
* [[رساله فی خواص الاکسیر]]
* [[رساله فی تدبیر الحجر الکریم]]
* [[رساله فی الحجر]]
* [[رساله فی الصفه]]
* [[صفه المومن و المومنه]]
{{Div col end}}
== سخنانی که درباره او گفته‌اند ==
[[جواد نوربخش]]: ذوالنون مصری از بزرگان صوفیه و دانشمندان غیر عرب است. او شریعت را توأم با طریقت عمل می کرد، اما بیانش درباره صوفیه و احوال و مقامات صوفیه بود. ذوالنون اولین کسی بود که اصطلاحات عشق بازی را وارد تصوف کرد و معانی رمزی برای آنها قایل گردید. … او که از فلسفه یونان متأثر بود با عصای عقل و دانش تا پایان عمر در جستجوی علم و معرفت بیشتر می کوشید. از این رو هرکجا نشان پیری را می داند بی درنگ به سوی او می شتافت. <ref>ذوالنون مصری از مشاهیر دانشمندان و صوفیه مصر، دکتر [[جواد نوربخش]]، انتشارات خانقاه نعمت اللهی لندن، ۱۳۷۸</ref>
۲۶۷

ویرایش

منوی ناوبری