تفاوت میان نسخه‌های «عنصرهای فرااورانیم»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه ویرایش
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|-
!عدد اتمی!!نام!!پردوام‌ترین ایزوتوپ!!نیمه‌عمر
!۹۳!![[نپتونیوم]]!![[ایزوتوپ‌های نپتونیم|Np{{su|a=r|p=۲۳۷}}]]!!
|-
!۹۴۹۳!![[پلوتونیمنپتونیوم]]!![[ایزوتوپ‌های پلوتونیمنپتونیم|PuNp{{su|a=r|p=۲۴۴۲۳۷}}]]!!۱۰<sup>۶</sup> × ۲/۱۴ سال
|-
!۹۳۹۴!![[نپتونیومپلوتونیم]]!![[ایزوتوپ‌های نپتونیمپلوتونیم|NpPu{{su|a=r|p=۲۳۷۲۴۴}}]]!!۱۰<sup>۷</sup> × ۸ سال
|-
!۹۵!![[امریسیم]]!![[ایزوتوپ‌های امریسیم|Am{{su|a=r|p=۲۴۳}}]]!!۷۴۰۰ سال
|-
!۹۶!![[کوریم]]!![[ایزوتوپ‌های کوریم|Cm{{su|a=r|p=۲۴۷}}]]!!۱۰<sup>۷</sup> × ۱/۶ سال
|-
!۹۷!![[برکلیم]]!![[ایزوتوپ‌های برکلیم|Bk{{su|a=r|p=۲۴۷}}]]!!۱۳۸۰ سال

منوی ناوبری