پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ژان ماری گوستاو لوکلزیو»

از آثار لوکلزیو کتاب‌های بیابان، ترجیع گرسنگی، دیگو و فریدا به [[زبان فارسی]] ترجمه و منتشر شده است.<ref>[http://www.radiofarda.org/Article/2008/10/09/f2_Nobel_literature_Clezio_Sweden.html نویسنده فرانسوی برنده نوبل ادبیات ۲۰۰۸ شد] (''رادیو فردا'')</ref>
 
* ''روزی که بومون با درد خویش آشنا شد .''، ترجمه حریریم. ر. حریری، انتشارات جوانه .جوانه، سال 1346۱۳۴۶
 
*بیابان .“موندو" ، ترجمه آزیتاالمیرا همپارتیان .دادور، [[انتشارات کاروان .مروارید]]، سال 1387۱۳۸۵
 
*آفریقایی .''بیابان''، ترجمه آزیتا همپارتیان .همپارتیان، انتشارات کاروانکاروان، .سال 1387۱۳۸۷
 
* ''آفریقایی .''، ترجمه آناهیتا تدینآزیتا .همپارتیان، [[انتشارات روزگار.نیلوفر]]، سال 1387۱۳۸۷
 
*ترجیع گرسنگی.''آفریقایی''، ترجمه مهستیآناهیتا بحرینی .تدین، انتشارات نیلوفر .روزگار، سال 1388۱۳۸۷
 
*ماهی طلا''ترجیع .گرسنگی''، ترجمه فرزانه[[مهستی شهفر.بحرینی]]، [[انتشارات افق .نیلوفر]]، سال 1388۱۳۸۸
 
*خلسه مادی."سفر ترجمهبه مانداناسرزمین درختها"، ترجمه صدرزادهکریم .خانی، انتشارات ثالث.نظر، سال 1389۱۳۸۸
 
*دگرگونی ها''ماهی .طلا''، ترجمه مرتضیفرزانه عسگری.شهفر، انتشارات نیلوفر.افق، سال 1394۱۳۸۸
 
*دیه گو و فریدا ."پاوانا"، ترجمه مریم چهرگانکریم .خانی، انتشارات بدون.نظر، سال 1394۱۳۸۸
 
* ''خلسه مادی''، ترجمه ماندانا صدرزاده اردبیلی، [[نشر ثالث]]، سال ۱۳۸۹
*ستاره ی سرگردان . ترجمه سجاد تبریزی . انتشارات آموت . سال 1395
 
* "کسی که هرگز دریا را ندیده بود" (مجموعه داستان)، ترجمه کریم خانی، انتشارات نظر، سال ۱۳۸۹
*کودک زیر پل . ترجمه مرضیه بلیغی . انتشارات یانار. سال 1395
 
* "لالابای"، ترجمه لادن گلگون، انتشارات تمیمی، سال ۱۳۹۰
 
* "موندو و داستان‌های دیگر"، ترجمه ناصر فکوهی، انتشارات ماه ریز، سال ۱۳۹۱
 
* "آسمانی‌ها"، ترجمه فاطمه ابطحی، انتشارات نگارینه، سال ۱۳۹۳
 
* ''دگرگونی ها''، ترجمه مرتضی عسگری، [[انتشارات نیلوفر]]، سال ۱۳۹۴
 
* ''دیه گو و فریدا''، ترجمه مریم چهرگان، انتشارات بدون، سال ۱۳۹۴
 
* "موندو"، ترجمه سمیه رختاره، نشر آویسا، سال ۱۳۹۴
 
*ستاره ی''ستاره‌ی سرگردان .''، ترجمه سجاد تبریزی .تبریزی، انتشارات آموت .آموت، سال 1395۱۳۹۵
 
* ''کودک زیر پل .''، ترجمه مرضیه بلیغی .بلیغی، انتشارات یانار.یانار، سال 1395۱۳۹۵
 
* "آوای گرسنگی"، ترجمه مهتاب صبوری، نشر افراز، سال ۱۳۹۶
 
== پانویس ==