پرش به محتوا

زبان‌ها

On this Wikipedia the language links are at the top of the page across from the article title. Go to top.

تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
جز
(ویکی‌سازی)
'''سلسله هاشمی'''، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوندمی‌شوند که امیر و حکمران [[حجاز]] بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.
 
بعد از [[جنگ جهانی او]]ل، سرزمینهایی مانند [[عراق]] و [[اردن]] و [[فلسطین]] تحت قیومیت [[انگلیس]] قرار گرفت. فرزندان [[شریف حسین]] با حمایت انگلیس، دولت هایدولت‌های جدیدی را در عراق و اردن پایه ریزیپایه‌ریزی نموده و حکم رانی کردند.
پسر ارشد وی [[شریف علی]] مدتی امیر و حکمران [[حجاز]] بود. دو پسر دیگر او [[عبدالله اول|عبدالله]] و [[فیصل اول|فیصل]] به عنوان پادشاه بر اردن و عراق حکومت کردند.
 
== سلسله هاشمی در عراق ==
[[فیصل اول]] پسر سوم [[شریف حسین]] اولین پادشاه عراق مدرن و بنیانگذار سلسله هاشمی در عراق بود. پس از او، فرزندش [[غازی]] به عنوان پادشاه، حکومت عراق را در دست گرفت.
آخرین پادشاه این سلسله در عراق [[فیصل دوم]] فرزند [[ملک غازی]] بود که با کودتای ۱۹۵۸ از قدرت برکنار شد. پس از کودتا، فیصل دوم همراه با ولیعهدش و نخست وزیر ([[نوری سعید]]) همگی به طرز فجیعی اعدام شدند.
بعد از این کودتا، در عراق جمهوری اعلام شد، ولی تا [[حمله آمریکا به عراق]] تحت تسلط [[اعراب سنی]] باقی ماند.
 
== پادشاهان ==
''' در عراق'''
* [[فیصل اول]]
* [[غازی اول]]
* [[عبدالله اول]]
* [[طلال بن عبدالله|ملک طلال]]
* [[ملک حسین]]
* [[ملک عبدالله دوم]]
 
۲۷٬۳۳۸

ویرایش