پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نوتروسوفی»

جز (←‏top: اصلاح متن با استفاده از AWB)
 
نوتروسوفیک‌ها توسط دکتر ف. اسمرانداچه در سال 1995 معرفی شدند.
این نظریه شامل هر تصور یا ایده <A> را همراه با ضد آن یا <آنتی-A> و توهم "خنثی ها" <Neut-A> در نظر می‌گیرد (بطور مثال تصورات و یا ایده‌های واقع شده بین دو اکسترمم که نه با <A> و نه با <آنتی-A> تطابق دارند). ایده‌های <Neut-A> و <آنتی-A> با یکدیگر با عنوان <غیر-A> یاد می‌شوند.
مطابق این نظریه، هر ایده <A> گرایش به خنثی یا بالانس شدن با ایده‌های <آنتی-A> و <غیر-A> را، به عنوان حالت تعادل، خواهند داشت.
 
به روشی کلاسیکی، <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> دو به دو مجزا هستند. ولی از آنجا که در بسیاری از حالات مرز بین تصورات مبهم و غیر دقیق هستند، ممکن است که <A>، <Neut-A>، <آنتی-A> (و بطور بدیهی <غیر-A>) دو به دو اجزاء مشترکی نیز داشته باشند.
 
نوتروسوفی، پایه منطق نوتروسوفیک، مجموعه نوتروسوفیک، احتمال نوتروسوفیک. استاتیک نوتروسوفیک مورد استفاده در [[مهندسی]] (خصوصاً در ترکیب اطلاعات و یا نرم‌افزار)، [[طب]]، [[ارتش]]، فیزیولوژی و [[فیزیک]] می‌باشد.
 
منطق نوتروسوفیک یک چارچوب عمومی برای وحدت بسیاری از منطق‌های موجود می‌باشد و منطق غیر شفاف را تعمیم می‌دهد (خصوصاً منطق غیر شفاف شهودی را).
 
برای طرح‌های [[مهندسی نرم‌افزار]] بازه واحد کلاسیکی [0, 1] را می‌توان مورد استفاده قرار داد.
T، I و F اجزاء مستقلی هستند، که جائی برای اطلاعات ناقص (وقتی که جمع بالائی آنان < 1 باشد)، اطلاعات غیرسازگار و متناقض (وقتی که جمع بالائی آنان > 1 باشد) و یا اطلاعات کامل (مجموعه اجزاء مساوی 1 باشد) باز می‌نمایند.
 
به عنوان یک مثال، یک عبارت می‌تواند بین [0.4, 0.6] و درست، {0.1} یا بین (0.15,0.25) و غیر قابل تعیین، و یا 0.4 یا 0.6 و غلط باشد.
 
مجموعه نوتروسوفیک تعمیمی از مجموعه غیر شفاف می‌باشد (خصوصاً مجموعه غیر شفاف شهودی).