Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «مهمان‌نوازی»

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
این خصلت پسندیده با ظهور دین اسلام در بین جوامع و پذیرش آن از طرف مردم بیش از پیش در جامعه اسلامی ثبت و جاودانه شد.
امروزه متأسفانه این سنت انسانی حتی در جوامع اسلامی محدود شده و یا تقریباً برچیده شده است. مردم مهمانداری را فقط محدود به دعوتی‌های رسمی آشنایان و اطرافیان خویش نموده و تمایل چندانی برای پذیرایی از مسافر و غریبه بی‌پناه از خود نشان نمی‌دهند شاید دلایل این امر جو مادیگرایی حاکم بر جامعه، زندگی شهرنشینی و ضعف هنجارهای اخلاقی در میان مردم باشد
 
== وظایف میزبان ==
 
'''طعنه نزدن به مهمان'''
اگر مهمان اخلاق به خصوصی دارد و یا عیبی در اوست که اگر کسی آن عیب را به رخش بکشد ناراحت می‌شود میزبان نباید کوچکترین اشاره‌ای به آن بکند
نگاه کردن به دهان مهمان در حین غذا خوردن، اشاره کردن به چگونگی غذا خورد و زدن حرفهای رکیک از جمله اخلاق زشتی است که بعضی از میزبانها دارند و مهمان خود را با این وسیله ناراحت می‌کنند.
 
'''آمادگی دایم برای پذیرایی از مهمان'''
کسی که اقوام و دوستان زیادی دارد یا شخصی است که مشهور به بخشندگی و مهمان نوازی است و هر آن احتمال دارد برای او مهمان بیایدحتی المقدور باید آماده پذیرایی باشد تا اگر مهمانی بدون دعوت قبلی و سرزده وارد شد، برای پذیرایی از او در مشقت نیفتد و یا مهمان گرسنه نماند
و سرانجام از جمله وظایف میزبان این است که:
* دربارهٔ مطلبی که مهمان دوست دارد صحبت کند