پرش به محتوا

مفاصل بین مهره‌ای پشتی: تفاوت میان نسخه‌ها

(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
DorlandsSuf = 12161688 |
}}
'''مفاصل بین مهره‌ای پشتی''' {{به انگلیسی| Posterior intervertebral joints}} یا فاست <ref>Facet joints</ref> و یا آپوفیزیال <ref>Apophyseal joints</ref>، مفاصلی هستند که ازطریق [[زوائد مفصلی]] بخش [[قوس مهره‌ای]] ایجاد می‌شوند. هر مهره در [[ستون فقرات]] ازطریق چهار مفصل فاست به مهره‌های بالایی و پایینی مجاور خود اتصال می‌یابد. حرکات طبیعی ستون مهره‌ها در جهات مختلف، وابسته به سالم بودن مفاصل بین مهره‌ای پشتی (فاست) و [[دیسک بین مهره ای|دیسک‌های بین مهره‌ای]] است.
== ویژگی مفصل فاست ==
'''مفصل فاست''' (آپوفیزیال) یک مفصل حقیقی بوده که دارای کپسول مفصلی، [[غشاء سینوویوم]]، [[غضروف]] و [[رباط (لیگامان)|رباط‌های]] مفصلی است. این مفاصل در نواحی مختلف ستون فقرات به طریقی خاص قرار می‌گیرند، به طوریکه حرکات ستون مهره‌ها ممکن است در یک جهت خاص تسهیل و یا محدود گردد.
 
فاست‌ها نسبت به خط افقی در فقرات گردنی با زاویه 45 درجه، در ناحیه پشتی با زوایه 60 درجه و در قسمت کمری با زاویه 90 درجه قرارمی گیرند. بنابراین در فقرات گردنی، حرکات در جهات مختلف قابل انجام است. در ناحیه فقرات پشتی، حرکات [[فلکسیون|خم شدن به جلو]] و [[اکستانسیون|راست شدن به عقب]] محدود بوده، ولی خم شدن طرفی ([[لترال فلکشن]]) و چرخش ([[روتاسیون]])قابل انجام است. دامنه حرکتی در ستون فقرات کمری در جهت خم و راست شدن به جلو و عقب آسان تر صورت می‌گیرد، ولی حرکات چرخشی و خم شدن طرفی محدود می‌گردد.