پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

جز (حذف خصوصیت‌‌های منسوخ شده با استفاده از AWB)
 
== ناشنوایی ==
از دست دادن کامل [[شنوائی]] را ناشنوایی و یا کری، و کم شدن آن را [[کم‌شنوایی]] گویند. اختلال می‌تواند ابتلاء نسبت به تمام نوت‌های صدا باشد یا محدود به صداهای معینی است. اندازه‌گیری حد شنوائی مستلزم مطالعه این اختلالات با دستگاهای ادیومتر که به آن [[ادیومتری]] گویند.
[[پرونده:HearingExam.jpg|بندانگشتی|چپ|[[شنوایی‌سنجی]].]]
* '''ناشنوایی مادرزادی''': به علت ناهنجاریهای وخیم گوش میانی یا داخلی که قابل برگشت نباشد.
بررسی دقیق علل ناشنوایی و اختلالات انتقالی و درکی مثلاً [[اتواسپونژیوز]] که پیشرفت و فرایند ناشی از بدی تغذیه ناحیه یا دیستروفی کپسول استخوانی کانال نیمه حلقوی یا سختی و سفتی ثانوی [[مفصل میان‌رکابی]] (استخوان گوش میانی) و [[پیچال]] است، ابتلای خیلی شایعی که نزد زن ظاهر می‌گردد و با خاصیت ارثی خیلی واضح نمایان می‌گردد. این ابتلاء تدریجاً به سمت کری کامل پیشرفت می‌کند ولی خوشبختانه با عمل جراحی صدا را برای بیمار بر می‌گرداند.
* ضایعه عصب کلئر (ورم عصب یا نوریت عفونی، تومور) که اصوات بوسیله عضو به مرکز صدا منتقل می‌شود.
* ضایعه مستقیم مراکز صوتی واقع در [[بصل النخاع]] (بولب) و قشر مغزی تغییر شکل یافته و یا درک آگاهانه انتقال می‌یابند.
این ضایعات را در تومرهای مغز و خونریزی‌های مغزی می‌توان دید.