Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «بیعت عقبه»

بدون خلاصه ویرایش
جز
{{گسترش نوشتار}}
'''بیعت عقبه''' (یا بَیعةُ العَقَبة)، نام یک رویداد اسلامی است که شامل دو [[بیعت]] مردم [[یثرب]] با [[پیامبر اسلام]] بوده‌است. در سالمحلی یازدهمبه بعثت،نام پیامبرعقبه بادر ششنزدیکی تنسرزمین ازمنا مردمبوده‌است. یثرباین دیداربیعت کرد.زمینه جایگاهساز این[[هجرت دیدارمحمد|هجرت]] راپیامبر نزدیکاز عقبهمکه وبه دیگرانیثرب گشت. در منیسال نوشته‌اند.یازدهم اینبعثت، پیامبر با شش تن از مردم یثرب که از قبیلة خزرج بودند دیدار کرد. پیامبر به گفتگو با ایشان نشست، برایشان قرآن خواند و اسلام را به آنان معرفی نمود. شنیده‌ها و خبرهای مردم یثرب از [[یهودیان]] دربارهٔ ظهور پیامبری در مکّه باعث روی‌آوری آنان به محمّد شد و این امید را در آنها ایجاد کرد که با حضور پیامبر در یثرب بتوانند به دشمنی و جنگ بین دو قبیلة اوس و خزرج پایان دهند و از درگیری‌های آینده پیشگیری نمایند. اینان چون به‌مدینه بازگشتند، داستان ظهور پیغمبر را با مردم گفتند و این آغاز شروع آشنایی مردم یثرب با اسلام گشت.
 
== اولین بیعت عقبه ==
در سال ۱۲ بعثت، دوازده نفر از هفت خانواده از دو قبیلهٔ [[اوس]] و [[خزرج]] در موسم [[حج]]، در عقبه که در نزدیکی [[سرزمین منا|منا]] قرار دارد با پیامبر اسلام [[بیعت]] کردند. بنا بر دیدگاه مقریزی نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس گرد آمده بودند. درون مایهٔ آن بود که در پرستش برای خدا شریک نگیرند دزدی و زنا نکنند و بهتان نزنند و فرزندان خود را نکشند و نافرمانی پیامبر را در آنچه صلاح است نکنند. به عمل کردن به تعالیم دین [[اسلام]] بوده‌است. این بیعت را بیعةالنّساء نیز نامیده‌اند. بر پایه نظر برخی مورخین به علت اینکه قرار شد بین مسلمانان و کفار جنگی روی ندهد و جنگیدن از جلوه‌های مردانگی است این بیعت را بیعةالنّساء نامیده‌اند. پس از این بیعت بود که پس از مدتی و درخواست چندی از مردم یثرب برای ترویج<ref group="یادداشت">در ابتدای ترویج اسلام در یثرب یکی از روش های دعوت مردم به اسلام قرائت قران برای انان بود در نتیجه مصعب بن عمیر به عنوان مربی و تلاوت گر قران از سوی پیامبر برگزیده شد. </ref> و تعلیم دین، پیامبر [[مصعب بن عمیر]] را به یثرب فرستاد.<ref>{{یادکرد کتاب|نشانی=http://lib.eshia.ir/44821/1/429|عنوان=السیرة النبویة|نام خانوادگی=ابن هشام الحمیری|نام=عبد الملک|ناشر=دار المعرفه|سال=|شابک=|جلد=یک|مکان=بیروت|صفحات=۴۲۹}}</ref> افراد شرکت کننده در این بیعت عبارت بودند از:
#* ''اسعدبناسعد بن زراره''
{|
 
||
* عوف بن حارث
# ''اسعدبن زراره''
#* ''عوفرافع بن حارث''مالک
#* ''رافعقطبة بن مالک''عامر
#* ''قطبةعقبة بن عامر''
#* ''معاذبن حارث''
# ''عقبة بن عامر''
 
# ''معاذبن حارث''
* ذکوان بن عبدقیس
||
#* ''ذکوانعبادة بن عبدقیس''صامت
#* ''ابوعبدالرحمان''
# ''عبادة بن صامت''
#* ''عباس بن عباده''
# ''ابوعبدالرحمان''
#* ''ابوالهیثم''
# ''عباس بن عباده''
#* ''عویم بن ساعده''.
# ''ابوالهیثم''
# ''عویم بن ساعده''.
|}
 
== دومین بیعت عقبه ==