پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نقد کتاب مقدس»

جز
جز (ویرایش 5.219.144.202 (بحث) به آخرین تغییری که Modern Sciences انجام داده بود واگردانده شد)
'''نقد عهدین''' به ایرادها و تناقض‌هایی که به [[تورات]] و [[انجیل‌ها]] وارد دانسته‌اند، می‌پردازد. معتقدان به [[مسیحیت]] و [[یهودیت]] هر کدام از این کتاب‌ها را [[وحی]] [[خدا]] می‌دانند. [[مسلمانان]] اذعان به وحی چنین کتاب‌هایی از خدا به [[موسی]] و [[عیسی]] دارند اما سخن از [[تحریف]] شدن نسخه‌های اصلی طی [[تاریخ]] می‌گویند. از آن سو برخی منتقدان از اساس این کتاب‌ها را دست نویسدست‌نویس بشر می‌خوانند.
 
== از جهت اعتبار و سندیت ==
{{همچنین|نگارش انجیل متی}}
منتقدان می‌گویند که تجزیه و تحلیل دقیق دربارهٔ مجموعهٔ تورات نشان می‌دهد که مطالب آن به صورت قطعی و نهایی به دست موسی تدوین نیافته‌است.<ref group="پانویس">ریچارد بوش و دیگران جهان مذهبی صفحهصفحهٔ ۶۰۵</ref> بدیهی است که کتابی که دربارهدربارهٔ مرگ موسی سخن گفته<ref group="پانویس">تورات سفر تثنیه</ref> نمی‌تواند از خدا به موسی وحی شده باشد.<ref group="پانویس">اندیشه اسلامی ۲ صفحه۱۱۴صفحهٔ ۱۱۴</ref>
 
انجیل‌های چهارگانه حتی به نام راویانشان (مرقس متی لوقا و یوحنا) شناخته می‌شوند. ادبیات رایج در تورات و انجیل ادبیات روایی و معمولاً به صورت سوم شخص است.<ref group="پانویس">رابرت هیوم ادیان زنده جهان صفحهصفحهٔ ۳۵۲</ref> زمان گردآوری انجیل‌ها را تماماً پس از عیسی یعنی از سال ۷۰ میلادی تا حدود سال ۱۰۰ میلادی ذکر کرده‌اند. به نظر بیشتر صاحب‌نظران مسیحی انجیل مرقس در حدود سال ۷۰ میلادی و از همه جلوتر نوشته شده‌است. انجیل متی و لوقا بین سالهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلادی تدوین یافته‌اند. از اینها متاخرتر انجیل یوحنا است که در اواخر سدهٔ نخست میلادی گردآوری شده‌است.<ref group="پانویس">ریچارد بوش جهان مذهبی صفحه ۶۷۷ و۶۷۸</ref>{{رچ}}<ref group="پانویس">موریس بوکای تورات انجیل قرآن و علم صفحه۷۸صفحهٔ ۷۸</ref> نکته مهم ترمهم‌تر آنکه دربارهدربارهٔ حواری و صحابی بودن قدیمیترین گزارشگران زندگانی عیسی یعنی مرقس و متی نیز تردید کرده‌اند.<ref group="پانویس">همان صفحه۸۷-۹۹صفحه۸۷–۹۹</ref> با وجود این در حواری نبودن لوقا و یوحنا که متاخرترند جای تردید نخواهد ماند.<ref group="پانویس">محمد حسین طباطبایی معنویت تشیع ۲۴۰ و ۲۴۱</ref> پس منتقدان می‌گویند هیچکدامهیچ‌کدام از نویسندگان انجیل‌ها عیسی را درک نکرده‌اند.<ref group="پانویس">این بخش مجموعاً از کتاب اندیشه اسلامی ۲ تالیفتألیف غفارزاده و عزیزی</ref>
 
== از جهت محتوا ==
=== نسبت دادن صفات ناروا به خدا ===
* '''نزول خدا بر قله کوه'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر خروج باب ۱۹ آیه ۲۰</ref>
* '''خسته شدن خدا از کار آفرینش و استراحت کردن جهت رفع خستگی:'''
 
{{نقل قول|... پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود زیرا که در آن آرام گرفت از همهٔ کار خود که خدا آفرید و ساخت...ساخت…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب دوم</ref>}}
* '''نهی کردن آدم از معرفت نیک و بد:'''
 
{{نقل قول|... و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همهٔ درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری...نخوری…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب دوم</ref>}}
* '''گفتن این سخن نادرست به آدم که اگر از درخت معرفت بخوری خواهی مرد:'''
 
{{نقل قول|... اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد...مرد…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب دوم</ref>}} [[حسین وحید خراسانی]] در این باره می‌گوید:{{نقل قول| کسی که می‌گوید اگر از درخت نیک و بد بخوری خواهی مرد و آدم و همسرش می‌خورند و نمی‌میرند یا می‌داند که نمی‌میرند پس دروغگوست و یا نمی‌داند پس جاهل است.<ref group="پانویس">{{یادکرد|فصل= |کتاب=آشنایی با اصول دین|نویسنده= حسین وحید خراسانی|ترجمه=|ناشر=|چاپ=اول |شهر=قم |کوشش= |ویرایش= |صفحه= ۷۲|سال= |شابک=}}</ref>}}
* '''راه رفتن خدا در باغ'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر پیدایش باب ۳ آیه ۸ و ۹</ref>
* '''گم کردن آدم و حوا در باغ بعد از اینکه آن دو خود را در میان درختان پنهان کردند:'''
 
{{نقل قول|... و آواز خداوند خدا را شنیدند...شنیدند… و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردندو خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم پس خود را پنهان کردم...کردم…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب سوم</ref>}}
* '''بی اطلاعی خدا از اینکه آدم و حوا از درخت خورده‌اند:'''
 
{{نقل قول|... گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی...خوردی…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب سوم</ref>}}
* '''دلالت خدا بر یکسان بودن خودش و فرشتگانش از جهت درک و شعور و اینکه آدم هم با خوردن از درخت مثل آنها شده‌است:'''
 
{{نقل قول|... و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده‌است که عارف نیک و بد گردیده اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند...ماند…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب سوم آیه ۲۲</ref>}}
* '''پشیمان و ناراحت شدن خدا از آفرینش انسان و اینکه از عواقب این خلقتش خبر نداشته:'''
 
{{نقل قول|... و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت انسان را که آفریده‌ام از روی زمین محو سازم انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را چون که متاسفمتأسف شدم از ساختن ایشان...ایشان…<ref group="پانویس">کتاب مقدس باب ۶ آیه۶ و ۷</ref>}}
* '''بیان تثلیث و نیز فرزند داشتن خدا:'''
 
{{نقل قول|... کیست آن که بر دنیا غلبه یابد جز آنکه ایمان دارد که عیسی پسر خداست...خداست…<ref group="پانویس">یوحنای رسول باب پنجم</ref>}}
* '''تجسم خدا و اتحاد او با گوشت و خون پیروان خود'''<ref group="پانویس">انجیل یوحنا باب اول آیه اول</ref>
* '''تبدیل آب به شراب به عنوان اولین معجزه'''<ref group="پانویس">انجیل یوحنا باب اول آیه اول</ref>
 
=== نسبت دادن صفات مثبت به شیطان ===
* '''هدایت حوا توسط شیطان به استفاده از درخت معرفت:'''
 
{{نقل قول|... مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود...بود… پس از میوه‌اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد...داد… آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند...عریانند…<ref group="پانویس">سفر پیدایش باب سوم</ref>}}
 
=== نسبت دادن زنا فحاشی و اعمال شرک آمیز به پیامبران ===
* '''مستی و زنای داوود پیامبر با زن شوهردار'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس کتاب دوم سموئیل باب ۱۱ آیه ۲ تا۶</ref>
* '''مستی مکرر لوط پیامبر و زنای او با دو دخترش'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر پیدایش باب ۱۹ آیه ۳۰ تا ۳۸</ref>
* '''ساخت بت و دعوت به بت پرستیبت‌پرستی از طرف هارون پیامبر و برادر موسی'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر خروج باب ۳۲ آیه ۱ تا ۵</ref>
* '''فحاشی و مستی نوح پیامبر'''<ref group="پانویس">کتاب مقدس سفر پیدایش باب ۹ آیه ۲۱</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس| گروه="پانویس"}}
 
== منابع ==