تفاوت میان نسخه‌های «فهرست زنان شاهنامه»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصه ویرایش
جز (الگوهای تخصصی‌تر و رده‌های مربوط به شخصیت‌های شاهنامه هست.)
 
[[رده:شاهنامه]]
 
 
== پیوند به بیرون ==
*[http://www.gyges.info جستجوگر هوشمند شاهنامه]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D1%D3%CA%E3 همه ابیات شاهنامه که کلمه رستم در آنها وجود دارد.]
*[http://www.gyges.info/make_belles.asp?26&1&5 بخشی از شاهنامه که در آن نام فردوسی وجود دارد.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%DD%D1%E4%90%ED%D3 بخشی از شاهنامه که در آن نام فرنگیس وجود دارد.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%C2%C8%CA%ED%E4 بخشی از شاهنامه که در آن نام آبتین وجود دارد.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%C7%D1%E4%E6%C7%D2 بخشی از شاهنامه که در آن نام ارنواز وجود دارد.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%C7%ED%D1%CC ایرج در شاهنامه]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%CA%E6%D1 تور در شاهنامه]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%CC%E3%D4%ED%CF همه ابیات شاهنامه که نام جمشید در آنها است.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%98%ED%E6%E3%D1%CB همه ابیات شاهنامه که نام کيومرث در آنها است.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D3%E1%E3 همه ابیات شاهنامه که نام سلم در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%DD%D1%ED%CF%E6%E4 همه ابیات شاهنامه که نام فريدون در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%98%C7%E6%E5 همه ابیات شاهنامه که نام کاوه در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D2%C7%E1 همه ابیات شاهنامه که نام زال در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D3%E5%D1%C7%C8 همه ابیات شاهنامه که نام سهراب در آنها است.]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%C2%D1%D4 همه ابیات شاهنامه که نام آرش در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%D1%E6%CF%C7%C8%E5 همه ابیات شاهنامه که نام رودابه در آنها است]
*[http://www.gyges.info/search.asp?T1=%90%D1%CF+%C2%DD%D1%ED%CF همه ابیات شاهنامه که نام گرد آفرید در آنها است]
کاربر گمنام

منوی ناوبری