پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «رابطه خطی»

(کمی ویرایش و تمیزکاری)
 
در حقیقت، یک معادلهٔ خطی یکی از اشکال:
:<math>f(x) = m x + b\ </math> است؛ که در آن "m" اغلب [[شیب]] یا [[گرادیان]] نامیده می‌شود، و "b" [[عرض از مبدأ]] است؛ که نقطه تقاطع بین گراف تابع و محور "y" را نشان می‌دهد.
 
'''توجه شود''' که این استفاده از ''اصطلاح خطی'' همانند بخش فوق نیست، زیرا چندجمله‌ای‌های خطی بر روی اعداد حقیقی، به طور کلی هیچ جمع‌بندی یا یکنواختی را برآورده نمی‌کنند. در حقیقت، اگر و فقط اگر «صفر = b» باشد، این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین در حالت «b ≠ ۰»، تابع اغلب یک تابع آفین نامیده می‌شود، ([[تبدیل آفین]] را ببینید).
 
== جستارهای وابسته ==