پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «زبان تاتی ایران»

تغییرات براساس کتاب سرای من نویسنده صغری بهرامیی
جز (اصلاح نویسه عربی، + ویرایش با ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
(تغییرات براساس کتاب سرای من نویسنده صغری بهرامیی)
|بره || varrak || || vare{{سخ}}وَره || vara{{سخ}}وره || vara{{سخ}}وره || vara{{سخ}}وره || vara{{سخ}}وره || vara{{سخ}}وره
|-
|عروس || vazyok || vaze || veye{{سخ}}ویه || veya{{سخ}}ویه || veya{{سخ}}ویه || arus{{سخ}}عروس || ayris/eris{{سخ}}عریس/عَی ریس || ayris/eris{{سخ}}عریس/عَی ریس
|-
|بینی || vinik || vaenā || vinniye{{سخ}}وینیه || venia{{سخ}}ونیه || venia{{سخ}}ونیه || vini{{سخ}}وینی || vini{{سخ}}وینی || vini{{سخ}}وینی
!style="width:80px;"|[[ابراهیم‌آباد (قزوین)|تاتی ابراهیم‌آباد]]
!style="width:80px;"|[[اردبیلک|تاتی اردبیلک]]
!style="width:80px;"|[[طالقانزیاران|تاتی طالقانزیاران]]
|-
|{{lang|fa|پایین}} || jina{{سخ}}{{lang|fa|جینه}} || jir{{سخ}}{{lang|fa|جیر}} || jirā{{سخ}}{{lang|fa|جیرا}} || jirā{{سخ}}{{lang|fa|جیرا}} || jir{{سخ}}{{lang|fa|جیر}} || jir/jirā{{سخ}}{{lang|fa|جیرا}}/{{lang|fa|جیر}}
|{{lang|fa|تلخ}} || tel{{سخ}}{{lang|fa|تِل}} || tal{{سخ}}{{lang|fa|تل}} || tal{{سخ}}{{lang|fa|تل}} || tal{{سخ}}{{lang|fa|تل}} || tal{{سخ}}{{lang|fa|تل}} || tal{{سخ}}{{lang|fa|تل}}
|-
|{{lang|fa|دختر}} || kela{{سخ}}{{lang|fa|کِلَه}} || titiye{{سخ}}{{lang|fa|تیتیه}} || titia{{سخ}}{{lang|fa|تی تیه}} || titia{{سخ}}{{lang|fa|تی تیه}} || detari{{سخ}}{{lang|fa|دتری}} || detaridetar{{سخ}}{{lang|fa|دتری}}
|-
|{{lang|fa|دیوانه}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}} || tur{{سخ}}{{lang|fa|تور}}