پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «اوکراینی‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
<table border=0 align="center">
<td>[[دانیال گالیسیا|دانیال اولپرونده:Yurko Shkvarok.Istoriya Ukrajiny-RusyVladimir virshamy-11Svyatoslavovich.pngjpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Khourrem.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:BChmielnicki.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Portret Mazepa.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:FeofanLevitzky Prokopovichself.jpg|60x70px]]</td>
 
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[دانیالولادیمیر گالیسیا|دانیال اولکبیر]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[خرم سلطان|روکسلانا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[بهودانبودان خملنیتسکی|خملنیتسکی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان مزپا|مزپا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[فوفاندمیتری پروکپوویچلویتسکی|پروکپوویچلویتسکی]]</small></td>
</tr>
<tr>
<td>[[پرونده:Lesya Ukrainka portrait.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Ivan Franko.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:SimonGrigori PetljuraChmara 1918.jpgJPG|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:MachnoAlexander Dovzhenko.jpg|60x70px]]</td>
 
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان پولیوی]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[لسیا وکراینکایوکراینکا|وکراینکا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ایوان فرانکو|فرانکو]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[سیمونگرگوری پتلیوراحمارا|پتلیوراحمارا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[نستورالکساندر ماخنوداوژنکو|ماخنوداوژنکو]]</small></td>
 
</tr>
<td>[[پرونده:Anna_Akhmatova_1913-1914_by_Savely_Sorin.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Timoshenko.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[لاریسا لاتینیناЛарисаپرونده:Лариса Латынина-2.JPG|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:OVBlokhinSikorsky, Igor.jpg|60x70px]]</td>
</tr>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[سرگئی کارالیوف|کارالیوف]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[آنا آخماتووا|آخماتووا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[استفاناستفن تیموشنکو|تیموشنکو]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[لاریسا لاتینینا|لاتینینا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[اولخایگور بلوخینسیکورسکی|بلوخینسیکورسکی]]</small></td>
</tr>
<tr>
<td>[[پرونده:Milla Jovovich.png|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:2014-09-12_-_Vitali_Klitschko_-_9019Wladimir_Klitschko_2008_02_05.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Vera Farmiga @ 2010 Academy Awards crop.jpg|60x70px]]</td>
<td>[[پرونده:Shevchenko2.jpg|60x70px]]</td>
<tr>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[میلا یوویچ|یوویچ]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ویتالیولادیمیر کلیتسچکو|کلیتسچکوکلیچکو]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">[[ورا فارمیگا|فارمیگا]]</small></td>
<td><small><div style="background-color:#fee8ab">{{nowrap|[[آندری شوچنکو|شوچنکو]]}}</small></td>
۶۵

ویرایش