تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نرخ جایگزینی جمعیت
نرخ باروری در [[ایران]] بر اساس [[آمار]] سال ۲۰۰۸ برابر با ۱/۷۱ [[کودک]] به ازا هر زن می‌باشد، که با این توصیف ایران در جایگاه ۱۷۲ [[جهان]] قرار دارد.<ref>[http://www.nationmaster.com/graph/peo_tot_fer_rat-people-total-fertility-rate Total fertility rate (most recent) by country<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
این در حالی است که این نرخ در سال ۲۰۰۳ برابر با ۱/۹۹ کودک به ازا هر زن بوده است.<ref>http://www.indexmundi.com/iran/total_fertility_rate.html</ref>
 
==نرخ جایگزینی جمعیت==
نرخ جایگزینی جمعیت(Replacement rate) [[میزان کلی باروری]] است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می شود. اگر هیچ زنی تا پیش از سن زادآوری (حدود 45 تا 50 سال) نمیرد، آنگاه نرخ جایگزینی حدود 2.0 خواهد بود. در [[کشورهای توسعه یافته]] این نرخ کمی بیش از 2.0 و در [[کشورهای در حال توسعه]] بین 25 تا 3.3. است، زیرا برخی از زنان پیش از زادآوری می میرند.<ref>{{cite journal|title=The surprising global variation in replacement fertility|author=Espenshade, T. J, Guzman, J. C., and Westoff, C. F.|year=2003|journal=Population Research and Policy Review|doi=10.1023/B:POPU.0000020882.29684.8e|volume=22|page=575|issue=5/6}}</ref> در سطح جهانی نرخ جایگزینی 2.33 است به ازای هر زن است. در این نرخ، [[جمعیت]] جهان در [[رشد جمعیت]] صفر می ماند.
 
== پانویس ==

منوی ناوبری