پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «P4 (زبان برنامه‌نویسی)»

بهبود نوشتار
جز (اشکان.ح صفحهٔ P4 (زبان برنامه نویسی) را به P4 (زبان برنامه‌نویسی) منتقل کرد: نیم‌فاصله)
(بهبود نوشتار)
{{ویرایش}}
{{جعبه اطلاعات زبان برنامه‌نویسی|name=P4|paradigm=[[compiled language|compiled]], [[Domain-specific language|domain-specific]], [[imperative programming|imperative]]|released={{start date and age|2013}}|developer=[[The P4 Language Consortium]]|latest release version=version 1.0.2<ref>{{cite web|title=P4 language spec |url=http://p4.org/spec |accessdate=7 April 2015}}</ref>|latest release date={{start date and age|df=yes|2015|02|17}}|license=[[Apache Licence|Apache]]-style|File extensions=.p4|website={{URL|http://www.p4.org}}}}'''P4''' یک [[زبان برنامه‌نویسی|زبان برنامه نویسی]] طراحی شده می باشد که به برنامه نویس اجازه می دهد [[بسته شبکه|بسته]] حمل و نقل در سطح شبکه را مدیریت نماید. در مقایسه با یک هدف کلی زبان مانند [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|C]] یا [[پایتون (زبان برنامه‌نویسی)|Python]], P4 یک [[زبان خاص دامنه|دامنه خاص زبان]] با تعدادی از سازه های بهینه سازی شده در سراسر شبکه اطلاعات حمل و نقل. P4 یک [[متن‌باز|منبع باز]]<nowiki/>با permissively مجوز زبان و نگهداری می شود توسط یک سازمان غیر انتفاعی به نام P4 زبان کنسرسیوم. این زبان در اصل شرح داده شده در یک SIGCOMM CCR کاغذ در سال 2014 با عنوان "برنامه نویسی پروتکل مستقل بسته پردازنده"<ref>{{Cite web|url=http://www.sigcomm.org/node/3503|title=P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors|date=July 2014|accessdate=7 April 2015}}</ref> – alliterative نام کوتاه به "P4".
 
{{جعبه اطلاعات زبان برنامه‌نویسی|name=P4|paradigm=[[compiled language|compiled]], [[Domain-specific language|domain-specific]], [[imperative programming|imperative]]|released={{start date and age|2013}}|developer=[[The P4 Language Consortium]]|latest release version=version 1.0.2<ref>{{cite web|title=P4 language spec |url=http://p4.org/spec |accessdate=7 April 2015}}</ref>|latest release date={{start date and age|df=yes|2015|02|17}}|license=[[Apache Licence|Apache]]-style|File extensions=.p4|website={{URL|http://www.p4.org}}}}'''P4''' یک [[زبان برنامه‌نویسی|زبان برنامه نویسی]] طراحی شده می باشد که به برنامه نویس اجازه می دهدبرای بر‌نامه‌نویسی [[بسته شبکه|بسته]] حمل و نقل در سطح شبکهانتقال را(Forwarding مدیریتplane) نمایداست. در مقایسه با یک هدف کلیکلی، این زبان مانند [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|C]] یا [[پایتون (زبان برنامه‌نویسی)|Pythonپایتون]], است. P4 یک [[زبان خاص دامنه|دامنه خاص زبان]] با تعدادی از سازهسازه‌های های بهینه سازیبهینه‌سازی شده در سراسرانتقال شبکهبسته‌ها اطلاعاتمی حمل و نقلباشد. P4 یک زبان [[متن‌باز|منبع باز]]<nowiki/> با permissively مجوز زبان و نگهداری می شود توسط یک سازمان غیر انتفاعی به نام P4 زبان کنسرسیوم. این زبان در اصل شرح داده شده در یک SIGCOMM CCR کاغذ در سال 2014 با عنوان "برنامه نویسی پروتکل مستقل بسته پردازنده"<ref>{{Cite web|url=http://www.sigcomm.org/node/3503|title=P4: Programming Protocol-Independent Packet Processors|date=July 2014|accessdate=7 April 2015}}</ref> – alliterative نام کوتاه به "P4".
 
== مرور کلی زبان و ملاحظات طراحی ==