پرش به محتوا

آمبولی چربی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا مرحله ۲ با استفاده از AWB
جز (تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا با استفاده از AWB)
جز (تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا مرحله ۲ با استفاده از AWB)
MeshID = D004620 |
}}
'''آمبولی چربی''' گرفته شدن عروق در اثر ورود [[بافت چربی]] به داخل [[جریان خون]] است. این وضعیت می تواند با علایمی همچون [[تنگی نفس]]، [[هیپوکسی]]، [[راش (ضایعه پوستی)|راش]] [[پتشی|پتشیال]]، [[اختلالات عصبی]]<ref group="و">Neurological Deficits </ref> و کاهش [[پلاکت]] خود را نشان دهد. این عارضه می تواند در اثر [[شکستگی]] های استخوانهای بزرگ ایجاد شود. <ref name="Gupta">{{#ifیادکرد وب |نام خانوادگی= Gupta |نام= Amandeep|عنوان= Fat Embolism|نشانی=http:و//www.medscape.com/viewarticle/564662_3 |بازبینی= |اثر= |تاریخ= |ناشر=Medscape |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
|{{#if:
|{{#tag:ref|Neurological Deficits |name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref|Neurological Deficits |group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|Neurological Deficits |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|Neurological Deficits }}
}}
}} و کاهش [[پلاکت]] خود را نشان دهد. این عارضه می تواند در اثر [[شکستگی]] های استخوانهای بزرگ ایجاد شود. <ref name="Gupta">{{یادکرد وب |نام خانوادگی= Gupta |نام= Amandeep|عنوان= Fat Embolism|نشانی=http://www.medscape.com/viewarticle/564662_3 |بازبینی= |اثر= |تاریخ= |ناشر=Medscape |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
==پاتوفیزیولوژی==
برای [[پاتوفیزیولوژی]] این یافته بالینی که همراه شکستگی ها و بیماریهای عمومی دیگر مثل سوختگی های وسیع، پیوند اعضاء، دیده می شود علت کاملاً مشخصی یافته نشده است. دو فرضیه متداول که علت احتمالی آنرا بیان می کند عبارتند از:
*'''فرضیه ورود چربی به خون'''. مثلاً در شکستگی های استخوان های بلند و لگن، قطرات چربی مغز استخوان به عروق پاره شده در اثر شکستکی داخل می شوند سپس به ریه رفته و علائم تنفسی را ایجاد می کنند.
*'''فرضیه تشکیل داخل عروقی چربی''' اینگونه بیان می شود که قطرات میکروسکپی چربی<ref group="و">Chylomicron </ref> در خون محیطی بهمراه پلاکت ها به همدیگر چسبیده و متراکم شده <ref group="و">Aggregation</ref>و تشکیل آمبولی چربی می کنند و با آزاد کردن چربی آزاد و آنزیم ها موجب بروز علائم می گردند.<ref> {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
*'''فرضیه تشکیل داخل عروقی چربی''' اینگونه بیان می شود که قطرات میکروسکپی چربی{{#if:و
|{{#if:
|{{#tag:ref|Chylomicron |name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref|Chylomicron |group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|Chylomicron |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|Chylomicron }}
}}
}} در خون محیطی بهمراه پلاکت ها به همدیگر چسبیده و متراکم شده {{#if:و
|{{#if:
|{{#tag:ref|Aggregation|name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref|Aggregation|group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|Aggregation|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|Aggregation}}
}}
}}و تشکیل آمبولی چربی می کنند و با آزاد کردن چربی آزاد و آنزیم ها موجب بروز علائم می گردند.{{#if:
|{{#if:
|{{#tag:ref| {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}|name="{{{2}}}"|group="{{{3}}}"}}
|{{#tag:ref| {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}|group="{{{3}}}"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref| {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref| {{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17428199 |عنوان= Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome.| ناشر = PubMed|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}}}
}}
}}
==علائم==
علائم بیماری شبیه [[سندرم زجر تنفسی بزرگسالان]] <ref group="و">Adult Respiratory Distress Syndrome</ref> است.بیمار دچار تنگ‌نفس، [[تندنفسی]]، [[تندتپشی]] و علائم عمومی مثل تب و حتی خواب‌آلودگی و [[کما]] می گردد. علائم دیگر مثل ضایعات پوستی بصورت پتشی در صورت وگردن و ملتحمه چشم نیز شایع است. علائم بالینی معمولاً بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از بروز بیماری ظاهر می گردند.<ref>{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi = }} </ref>
علائم بیماری شبیه [[سندرم زجر تنفسی بزرگسالان]] {{#if:و
|{{#if:
|{{#tag:ref|Adult Respiratory Distress Syndrome|name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref|Adult Respiratory Distress Syndrome|group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|Adult Respiratory Distress Syndrome|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|Adult Respiratory Distress Syndrome}}
}}
}} است.بیمار دچار تنگ‌نفس، [[تندنفسی]]، [[تندتپشی]] و علائم عمومی مثل تب و حتی خواب‌آلودگی و [[کما]] می گردد. علائم دیگر مثل ضایعات پوستی بصورت پتشی در صورت وگردن و ملتحمه چشم نیز شایع است. علائم بالینی معمولاً بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از بروز بیماری ظاهر می گردند.{{#if:
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi = }} |name="{{{2}}}"|group="{{{3}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi = }} |group="{{{3}}}"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi = }} |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = Jyh KAO | نام =Shang | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | عنوان =Clinical and pathological features of fat embolism with acute respiratory distress syndrome | ژورنال =Clinical Science | مکان = | ناشر = | دوره = | شماره = | سال =۲۰۰۷ | صفحه = | پیوند =http://www.clinsci.org/cs/113/0279/cs1130279.htm | تاریخ بازبینی =۱۱ آوریل ۲۰۱۳ | doi = }} }}
}}
}}
==تشخیص==
تشخیص بطور عمده با علائم بالینی است ولی یافته های [[پاراکلینیک]] نیز کمک کننده است. از یافته های مهم آن میتوان به کاهش مقدار پلاکت های خون و کاهش [[هموگلوبین]] اشاره کرد. اندازه‌گیری فشار اکسیژن شریانی{{#if:<ref group="و">PaO2 </ref>نیز کمک کننده تشخیص است. هرچند یافته های [[پرتونگاری]] در پاره ای از موارد به تشخیص کمک می کند ولی اختصاصی نیستند.<ref name="Gupta" />
<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
|{{#if:
|{{#tag:ref|PaO2 |name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref|PaO2 |group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|PaO2 |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|PaO2 }}
}}
}}نیز کمک کننده تشخیص است. هرچند یافته های [[پرتونگاری]] در پاره ای از موارد به تشخیص کمک می کند ولی اختصاصی نیستند.<ref name="Gupta" />
{{#if:
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"|group="{{{3}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|group="{{{3}}}"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=Partial blood oxygen pressure and pulmonary ventilation changes in patients with fractures with a view to traumatic fat embolism development. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6409565 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ= |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}}}
}}
}}
==درمان==
آمبولی چربی از نظر بروز بالینی به دو نوع شدید و نوع خفیف ظاهر می گردد انواع شدید آن با آمار مرگ و میر بالایی همراه است. درمان اختصاصی وجود ندارد، تجویز اکسیژن و کمک به بهبود وضع تنفسی بیمار و اصلاح کم‌خونی جزء درمان های اولیه و اصلی است. دادن داروهای ضد [[انعقاد خون]] و [[کورتیکواستروئید]] ها نیز مؤثر است.
==پیشگیری==
برای پیشگیری از وقوع آمبولی چربی و آمبولی لخته ای<ref group="و"> Thromboembolism </ref>، روشهای مختلف از جمله روش های داروئی و فیزیکی بکار برده می شوند. مصرف کورتیکواستروئید ها، [[آسپیرین]]، [[هپارین]] و [[هپارین با وزن ملکولی سبک]]<ref group="و"> Low molecular weight heparin </ref> از روش های داروئی است. با وجود اینکه هپارین با وزن ملکولی سبک مصرف متداولی در بعضی بیماران دارد، ولی دلایل مبتنی بر شواهد نتوانسته مزیت یکی را بر دیگری اثبات کند.<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
برای پیشگیری از وقوع آمبولی چربی و آمبولی لخته ای{{#if:و
<ref>{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}</ref>
|{{#if:
|{{#tag:ref| Thromboembolism |name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref| Thromboembolism |group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref| Thromboembolism |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref| Thromboembolism }}
}}
}}، روشهای مختلف از جمله روش های داروئی و فیزیکی بکار برده می شوند. مصرف کورتیکواستروئید ها، [[آسپیرین]]، [[هپارین]] و [[هپارین با وزن ملکولی سبک]]{{#if:و
|{{#if:
|{{#tag:ref| Low molecular weight heparin |name="{{{2}}}"|group="و"}}
|{{#tag:ref| Low molecular weight heparin |group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref| Low molecular weight heparin |name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref| Low molecular weight heparin }}
}}
}} از روش های داروئی است. با وجود اینکه هپارین با وزن ملکولی سبک مصرف متداولی در بعضی بیماران دارد، ولی دلایل مبتنی بر شواهد نتوانسته مزیت یکی را بر دیگری اثبات کند.{{#if:
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"|group="{{{3}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|group="{{{3}}}"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Falck-Ytter |نام=Y |عنوان=Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.|نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315265 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=۲۰۱۲ |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}}}
}}
}}
{{#if:
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"|group="{{{3}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|group="{{{3}}}"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}|name="{{{2}}}"}}
|{{#tag:ref|{{یادکرد وب |نام خانوادگی=Vulcano , |نام=E |عنوان=Aspirin for elective hip and knee arthroplasty: a multimodal thromboprophylaxis protocol. |نشانی=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22684546 |بازبینی=۱۱ آوریل ۲۰۱۳ |اثر= |تاریخ=Oct 2012 |ناشر=PubMed |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان= }}}}
}}
}}
==واژه‌نامه==
{{چپ‌چین}}