پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نوش‌آذر»

در شاهنامه ویرایش خالقی مطلق دفتر پنجم در گفتار اندر رزم زواره و فرامرز با نوش آذر و مهرنوش صفحه 383 آمده که نوش آذر به دست زواره کشته شد. این...
جز (نوش‌آذر (پسر اسفندیار))
(در شاهنامه ویرایش خالقی مطلق دفتر پنجم در گفتار اندر رزم زواره و فرامرز با نوش آذر و مهرنوش صفحه 383 آمده که نوش آذر به دست زواره کشته شد. این...)
برچسب: حذف منبع
}}
 
'''نوش آذر''' (آذرنوش)<ref>{{پک|دانایی|۱۳۶۷|ک=فرهنگ نام‌های ایرانی|ص=۱۶}}</ref> نام یکی از پسران [[اسفندیار]] است که هنگام حملهنبرد ارجاسپبا تورانیزواره وبرادر تصرّف شهر [[بلخ در شاهنامه|بلخ]] پایتخت ایرانرستم کشته شد.<ref>{{پک|جهانگیری|۱۳۶۹|ک=فرهنگ نام‌های شاهنامه|ص=۲۹۲}}</ref>
 
==نوش‌آذر در شاهنامه==
کاربر ناشناس