پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آذرتاش آذرنوش»

بدون خلاصه ویرایش
جز (صوری)
** تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، ۱- ترجمه‌های قرآن (انتشارات سروش، ۱۳۷۵)
* ترجمه موسیقی الکبیر [[فارابی]] (مؤسسه مطالعات و پژوهش فرهنگی، ۱۳۷۵)
* اطلس تاریخ الاسلام، [[حسین مؤنس،مؤنس]]، (سازمان جغرافیایی ارتش، ۱۳۷۵)
* تاریخ زبان و فرهنگ عربی (سمت، ۱۳۷۷)
* فرهنگ معاصر عربی - فارسی (۱۳۷۸)