پرش به محتوا

کاملاً غریبه (ترانه دیپ پرپل): تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (Wikimostafa صفحهٔ کاملا غریبه (آهنگ گروه دیپ پرپل) را به کاملاً غریبه (ترانه دیپ پرپل) منتقل کرد: کاملاً غریبه + ترانه)
(ابرابزار)
کاملاً غریبه (به انگلیسی | Perfect Strangers) نام یک آهنگ از آلبومی به همین نام ساخت سال ۱۹۸۴ میلادی و ضبط شده در ژاپن از گروه [[دیپ پرپل]] (به انگلیسی|Deep Purple) است.
مضمون این آهنگ در باره یبارهٔ تناسخ یک موجود در جسمی تازه است.
مکالمه ایمکالمه‌ای بین خود گذشته یگذشتهٔ موجود و خود کنونی موجود است. آهنگ در باره یبارهٔ خاطراتی که این شخص در گذشته اش داشته سخن میگوید،امامی‌گوید، اما آنها (خود گذشته و خود کنونی شخص) باید با یک دیگر کاملاً غریبه و ناشناس بمانند.
این آهنگ یکی از چند آهنگ این گروه است که درآن تک نوازی گیتار الکتریک وجود ندارد و بیشتر از ریتم استفاده شده است. با این وجود گیتاریست گروه [[ریچی بلکمور]] این آهنگ را آهنگ مورد علاقه یعلاقهٔ خود معرفی کرده.
 
== سازندگان ==
* [[ایان پیس]] - درامز
 
== ترانه و ترجمه یترجمهٔ ترانه ==
ترانه یترانهٔ این اهنگآهنگ در اصل از کتاب الریک {{به انگلیسی|[[Elric of Melniboné]]}} نوشته ینوشتهٔ [[مایکل مورکوک]] الهام گرفته شده است.
 
ترانه ی این اهنگ در اصل از کتاب الریک {{به انگلیسی|[[Elric of Melniboné]]}} نوشته ی [[مایکل مورکوک]] الهام گرفته شده است.
{{شعر}}
{{ب|میتوانیمی‌توانی به یادیادآوری؟ آوری؟نامنام مرا؟|Can you remember remember my name}}
{{ب|همانگونه که در طول زندگی تو جاری بودم|As I flow through your life}}
{{ب|هزاران اقیانوس لبریز بودم|A thousand oceans I have flown}}
{{ب|و جان هایجان‌های سردی از یخ|And cold spirits of ice}}
{{ب|در تمام زندگی ام|All my life}}
{{ب|من بازتابی از گذشته یگذشتهٔ تو هستم|I am the echo of your past}}
{{ب|من بازگشتی از انعکاس یک نقطه از زمان هستم.|I am returning the echo of a point in time}}
{{ب|چهره هایچهره‌های درخشان دور|Distant faces shine}}
{{ب|هزاران جنگاور شناخته امشناخته‌ام|A thousand warriors I have known}}
{{ب|و خندیدنی که مانند ارواح میماندمی‌ماند.|And laughing as the spirits appear}}
{{ب|در تمام زندگی ات|All your life}}
{{ب|سایه هایسایه‌های روزی دیگر|Shadows of another day}}
{{ب|و اگر سخن مرا بر باد میشنویمی‌شنوی|And if you hear me talking on the wind}}
{{ب|باید بدانی که|You've got to understand}}
{{ب|ما باید کاملاً غریبه بمانیم|We must remain,Perfect strangers}}
{{ب|میدانممی‌دانم که باید درون این سکوت از غم و اندوه بمانم|I know I must remain inside this silent well of sorrow}}
{{ب|رشته ایرشته‌ای نقره گون آویخته از آسمان|
A strand of silver hanging through the sky}}
{{ب|بیش از آن که میبینیمی‌بینی را حس میکنیمی‌کنی.|
Touching more than you see}}
{{ب|صدای سالیان سال در ذهن تو|The voice of ages in your mind}}
{{ب|درد است با مرده یمردهٔ شب|Is aching with the dead of the night}}
{{ب|زندگی گرانبها (اشکهایت در باران محو میشوندمی‌شوند)|Precious life (your tears are lost in Falling rain)}}
{{ب|و اگر سخن مرا بر باد میشنویمی‌شنوی|And if you hear me talking on the wind}}
{{ب|باید بدانی که|You've got to understand}}
{{ب|ما باید کاملاً غریبه بمانیم|We must remain,Perfect strangers}}
 
== منابع ==
 
{{پانویس|۱}}
* {{یادکرد ویکی|عنوان = Perfect Strangers (Deep Purple song)|پیوند = https://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_Strangers_(Deep_Purple_song) |زبان انگلیسی= | بازیابی = ۹ شهریور ۱۳۹۵}}