پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان مرند»

یکسان‌سازی الگوهای شهرستان‌های ایران
(اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی)
(یکسان‌سازی الگوهای شهرستان‌های ایران)
{{Navbox with collapsible groups
| name = شهرستان مرند
| title = {{پرچمک|Iran}} [[شهرستان مرند]]
|state=<includeonly>collapsed</includeonly>
| state = {{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}
|title=[[شهرستان مرند]]
| listclass = hlist
|abovestyle=background:white;
 
|titlestyle=background:#66cc99
|above group1 =مرکز: '''[[مرندمرکز شهرستان|مرکز]]'''
| list1 =
|selected={{{1|}}}
* [[مرند]]
|group1=[[بخش مرکزی شهرستان مرند|بخش مرکزی]]
| group2 = '''[[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش‌ها]]'''
|abbr1=بخش مرکزی
| list2 =
|list1={{Navbox
{{Navbox|subgroup
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group1 = [[بخش مرکزی شهرستان مرند|مرکزی]]
|group1=[[شهر|شهرها]]
| list1 =
|list1=[[بناب مرند]]{{•}}[[زنوز]]{{•}}'''[[مرند]]'''{{•}}[[کشکسرای]]
{{Navbox|subgroup
|group2=[[دهستان بناب (مرند)|دهستان بناب]]
| group1 = '''شهرها'''
|list2=[[اردکلو (مرند)|اردکلو]]{{•}}[[اسداغی]]{{•}}[[النجق]]{{•}}[[جواش]]{{•}}[[دوگیجان]]{{•}}[[زرغان]]{{•}}[[قینر]]{{•}}[[گوشه‌درق]]{{•}}[[مجیدآباد (مرند)|مجیدآباد]]{{•}}[[نوجه‌ده‌درق]]
| list1 =
|group3=[[دهستان دولت‌آباد (مرند)|دهستان دولت‌آباد]]
* [[بناب مرند]]
|list3=[[ابرغان (مرند)|ابرغان]]{{•}}[[بنگین]]{{•}}[[تازه‌کند آخوند]]{{•}}'''[[دولت‌آباد (مرند)|دولت‌آباد]]'''{{•}}[[ساری‌تپه]]{{•}}[[کوهناب]]{{•}}[[نوجه‌ده‌شیخلر]]{{•}}[[هوجقان]]
* [[کشکسرای]]
|group4=[[دهستان زنوزق]]
* [[مرند]]
|list4=[[چرچر]]{{•}}[[درق (مرند)|درق]]{{•}}[[زمهریر (مرند)|زمهریر]]{{•}}'''[[زنوزق]]'''{{•}}[[کوه‌کمر (مرند)|کوه‌کمر]]{{•}}[[هریس (مرند)|هریس]]
* [[زنوز]]
|group5=[[دهستان کشکسرای]]
 
|list5=[[ارسی (مرند)|ارسی]]{{•}}[[ارلان]]{{•}}[[ایلات یالقوزآغاج]]{{•}}[[جامعه بزرگ (روستا)|جامعه بزرگ]]{{•}}[[خلخال (مرند)|خلخال]]{{•}}[[درویش‌محمد]]{{•}}[[دیزج حسین‌بیگ]]{{•}}[[زنجیره (مرند)|زنجیره]]{{•}}[[سرخه (مرند)|سرخه]]{{•}}[[سیدلو]]{{•}}[[قاپولوخ]]{{•}}[[قراجه فیض‌اله]]{{•}}[[قراجه محمد]]{{•}}[[قرخلار]]{{•}}[[قرمزی‌قشلاق]]{{•}}[[گزافر]]{{•}}[[نورآباد (مرند)|نورآباد]]{{•}}[[وانلوجق]]{{•}}[[یالقوزآغاج (مرند)|یالقوزآغاج]]
| group2 = '''[[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|group6=[[دهستان میشاب شمالی|دهستان میشاب{{سخ}}شمالی]]
| list2 =
|list6=[[انامق]]{{•}}[[بهرام (مرند)|بهرام]]{{•}}[[پیام (مرند)|پیام]]{{•}}[[پیربالا]]{{•}}[[دیده‌بان (مرند)|دیده‌بان]]{{•}}[[دیزج علیا]]{{•}}[[سگبان]]{{•}}[[شوردرق]]{{•}}[[عیش‌آباد (مرند)|عیش‌آباد]]{{•}}'''[[کندلج]]'''{{•}}[[گلجار]]{{•}}[[محبوب‌آباد]]{{•}}[[ملایوسف (مرند)|ملایوسف]]
{{Navbox|subgroup
|group7=[[دهستان هرزندات شرقی|دهستان هرزندات{{سخ}}شرقی]]
| groupwidth = 11em
|list7=[[اویندین]]{{•}}[[بابره سفلی]]{{•}}[[بابره علیا]]{{•}}[[خانه‌سر (مرند)|خانه‌سر]]{{•}}[[دارانداش]]{{•}}[[قره‌تپه (مرند)|قره‌تپه]]{{•}}[[میاب (مرند)|میاب]]{{•}}[[میزاب]]{{•}}[[هاویستین]]{{•}}'''[[هرزند جدید]]'''{{•}}[[هرزند عتیق]]
 
|group8=[[دهستان هرزندات غربی|دهستان هرزندات{{سخ}}غربی]]
| group1 = [[دهستان بناب (مرند)|بناب]]
|list8=[[پیراسحق]]{{•}}[[چایکسن]]{{•}}[[چراگاه امیر]]{{•}}[[دیزج قربان]]{{•}}[[زال (مرند)|زال]]{{•}}[[عریان‌تپه]]{{•}}[[قره‌بلاغ (مرند)|قره‌بلاغ]]{{•}}[[کراب (مرند)|کراب]]{{•}}'''[[گلین‌قیه]]'''{{•}}[[مولو]]{{•}}[[ینگجه سادات]]
| list1 =
*[[النجق]]
*[[اسداغی]]
*[[دوگیجان]]
*[[گوشه‌درق]]
*[[جواش]]
*[[مجیدآباد (مرند)|مجیدآباد]]
*[[نوجه‌ده‌درق]]
*[[اردکلو (مرند)|اردکلو]]
*[[قینر]]
*[[زرغان]]
 
| group2 = [[دهستان دولت‌آباد (مرند)|دولت‌آباد]]
| list2 =
*[[ابرغان (مرند)|ابرغان]]
*[[بنگین]]
*[[مجتمع کوره‌های آجرپزی (مرند)|مجتمع کوره‌های آجرپزی]]
*[[دولت‌آباد (مرند)|دولت‌آباد]]
*[[هوجقان]]
*[[کوهناب]]
*[[نوجه‌ده‌شیخلر]]
*[[ساری‌تپه]]
*[[تازه‌کند آخوند]]
 
| group3 = [[دهستان هرزندات غربی|هرزندات غربی]]
| list3 =
*[[چراگاه امیر]]
*[[چایکسن]]
*[[دیزج قربان]]
*[[گلین‌قیه]]
*[[کراب (مرند)|کراب]]
*[[مولو]]
*[[عریان‌تپه]]
*[[پیراسحق]]
*[[قره‌بلاغ (مرند)|قره‌بلاغ]]
*[[ینگجه سادات]]
*[[زال (مرند)|زال]]
 
| group4 = [[دهستان هرزندات شرقی|هرزندات شرقی]]
| list4 =
*[[اویندین]]
*[[بابره علیا]]
*[[بابره سفلی]]
*[[دارانداش]]
*[[ایستگاه هرزند]]
*[[هرزند عتیق]]
*[[هرزند]]
*[[هاویستین]]
*[[خانه‌سر (مرند)|خانه‌سر]]
*[[میاب (مرند)|میاب]]
*[[میزاب]]
*[[قره‌تپه (مرند)|قره‌تپه]]
 
| group5 = [[دهستان کشکسرای|کشکسرای]]
| list5 =
*[[ارلان]]
*[[درویش‌محمد]]
*[[دیزج حسین‌بیگ]]
*[[ارسی (مرند)|ارسی]]
*[[گزافر]]
*[[ایلات یالقوزآغاج]]
*[[جامعه بزرگ (روستا)|جامعه بزرگ]]
*[[خلخال (مرند)|خلخال]]
*[[نورآباد (مرند)|نورآباد]]
*[[قاپولوخ]]
*[[قراجه فیض‌اله]]
*[[قراجه محمد]]
*[[قرخلار]]
*[[قرمزی‌قشلاق]]
*[[سیدلو]]
*[[سرخه (مرند)|سرخه]]
*[[وانلوجق]]
*[[یالقوزآغاج (مرند)|یالقوزآغاج]]
*[[زنجیره (مرند)|زنجیره]]
 
| group6 = [[دهستان میشاب شمالی|میشاب شمالی]]
| list6 =
*[[انامق]]
*[[بهرام (مرند)|بهرام]]
*[[دیده‌بان (مرند)|دیده‌بان]]
*[[دیزج علیا]]
*[[عیش‌آباد (مرند)|عیش‌آباد]]
*[[گلجار]]
*[[کندلج]]
*[[محبوب‌آباد]]
*[[ملایوسف (مرند)|ملایوسف]]
*[[پیربالا]]
*[[پیام (مرند)|پیام]]
*[[سگبان]]
*[[شوردرق]]
 
| group7 = [[دهستان زنوزق|زنوزق]]
| list7 =
*[[چرچر]]
*[[درق (مرند)|درق]]
*[[هریس (مرند)|هریس]]
*[[کوه‌کمر (مرند)|کوه‌کمر]]
*[[زمهریر (مرند)|زمهریر]]
*[[زنوزق]]
}}
}}
 
|groupstyle=background:#9ACD32;
| group2 = [[بخش یامچی|یامچی]]
| list2 =
|abbr2=بخش یامچی
|list2= {{Navbox|subgroup
| group1 = '''شهرها'''
|groupstyle=background:#9ACD32;
| list1 =
|group1=[[شهر|شهرها]]
|list1='''* [[یامچی]]'''
 
|group2=[[دهستان ذوالبین]]
| group2 = '''[[تقسیمات کشوری در ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list2=[[آرباتان]]{{•}}[[باروج]]{{•}}[[روم قویوسی]]{{•}}[[فارفار]]{{•}}[[قلندر (مرند)|قلندر]]{{•}}[[قمیش‌آغل]]{{•}}[[قوش قیه‌سی (مرند)|قوش قیه‌سی]]{{•}}[[گل‌زار]]{{•}}[[گله‌بان]]{{•}}[[لیوار]]{{•}}[[مرکید]]{{•}}[[مرکید خرابه‌سی]]
| list2 =
|group3=[[دهستان یکانات]]
{{Navbox|subgroup
|list3=[[آغ‌کهریز]]{{•}}[[اصلی‌کندی]]{{•}}[[امیرآباد (مرند)|امیرآباد]]{{•}}[[اسنق (مرند)|اسنق]]{{•}}[[شامقلوی سفلی]]{{•}}[[عرب‌کهریز]]{{•}}[[مغولو]]{{•}}[[یکان سعدی]]{{•}}[[یکان علیا]]{{•}}'''[[یکان کهریز]]'''{{•}}[[ینگجه کرد]]{{•}}[[ینگجه یارانمیش]]
| groupwidth = 11em
 
| group1 = [[دهستان یکانات|یکانات]]
| list1 =
*[[آغ‌کهریز]]
*[[امیرآباد (مرند)|امیرآباد]]
*[[عرب‌کهریز]]
*[[اصلی‌کندی]]
*[[مغولو]]
*[[شامقلوی سفلی]]
*[[یکان کهریز]]
*[[یکان علیا]]
*[[یکان سعدی]]
*[[ینگجه کرد]]
*[[ینگجه یارانمیش]]
 
| group2 = [[دهستان ذوالبین|ذوالبین]]
| list2 =
*[[آرباتان]]
*[[باروج]]
*[[فارفار]]
*[[گله‌بان]]
*[[گل‌زار]]
*[[لیوار]]
*[[مرکید]]
*[[مرکید خرابه‌سی]]
*[[قلندر (مرند)|قلندر]]
*[[قمیش‌آغل]]
*[[قوش قیه‌سی (مرند)|قوش قیه‌سی]]
*[[روم قویوسی]]
}}
}}
}}
 
<noinclude>
}}<noinclude>
منبع: درگاه ملی آمار.
[[رده:الگو:شهرستان‌های ایران|مرند]]
[[رده:شهرستان مرند]]
</noinclude>