تفاوت میان نسخه‌های «جاهلیت»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
جز (←‏اختلاف در معنای جاهلیت: اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB)
در دوران جاهلیت مردم [[شبه جزیره عربستان]] [[بت]] می‌پرستیدند، و برایش قربانی تقدیم می‌نمودند، با ظهور دین اسلام آئین [[بت‌پرستی]] برچیده شد.
 
به طور کلی، آغاز و پایان دوران معروف به جاهلیت مورد اختلاف دانشمندان اسلامی است. برخی آن‌راآن را فاصله میان [[نوح]] و [[ادریس]]، و برخی میان [[آدم]] و نوح و گروهی زمان میان [[موسی]] و [[عیسی]] دانسته‌اند، جمعی نیز جاهلیت را عصر عیسی تا [[محمّد]] پنداشته‌اند. به هر صورت پایان این زمان را گاه ظهور محمد و گاه [[فتح مکه]] گفته‌اند..<ref>''راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی''، ص ۱۶.</ref>
 
== اختلاف در معنای جاهلیت ==
<span lang="FA" dir="RTL">در سدة
19م۱۹م/13ق۱۳ق [[گلدزیهر]]، با نظر نویسندگان مسلمان مخالفت کرد و چنین اظهار داشت که «جهل»
در دوران پیش از اسلام، نه در مقابل «علم» که در مقابل «حلم» می نشستهمی‌نشسته است. نظر گلدسیهر را بسیاری
پسندیدند؛ در زمینة تاریخ ادبیات عرب که خواه ناخواه با عنوان «عصر جاهلی» آغاز میشود،می‌شود،
نویسندگان باختر به همین نظریه گرایش یافتند. بلاشر و ویر و نویسندگان «دائرةالمعارف
اسلام» و دیگران نیز آن را کاملاً پذیرفته اندپذیرفته‌اند. </span>
 
<span lang="FA" dir="RTL">اما [[ایزوتسو]] با بهره گیریبهره‌گیری از
پژوهشهای گلدسیهر، بیش از همه به موضع پرداخته، و با استناد به یکی دو روایت معروف
اسلامی نتیجه گرفته است که جاهلیت در نظر پیامبر (ص) و مردم آن روزگار دورهای
نبود که گذشته باشد، بلکه حالت روانی خاصی بود که با بر آمدنبرآمدن اسلام، دامن درکشیده
بود، اما آثارش همچنان در جامعه عربها میتوانستمی‌توانست مشاهده شود.<ref>دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸، ج ۱۷ ص ۴۴۰ و ۴۴۱.</ref></span>
 
== تقسیم بندیتقسیم‌بندی جزیره عرب ==
در آن دوران [[عرب|جزیره عرب]] به سه قسمت تقسیم شده بود که عبارتند از:
* ''' بلاد الحجر ''' در شمال شرقی [[شبه جزیره عربستان|جزیره عرب]] ومابین «فلسطین» و شرق «دریا سرخ» وبه نام «[[بترا|البتراء]]» معروف بود، که حالیاً در کشور [[اردن]] واقع شده‌است.
* ''' بلاد العرب السعیدة ''' که در قلب‌ها و شرق‌های صحرای بزرک عرب «[[صحرای دهنا]]» واقع شده‌است، ودر مغاره‌های کوهای آن قبائل عرب کوه نشین زندگی می‌کرده أند.
* اقلیم سوم: ''' باقی‌مانده شبه جزیره عرب ''' مانند: [[حجاز]]، [[یمن]] «بلاد العرب السعیدة» (بلاد عرب خوشبخت)، سرزمین پهناوری از کرانهٔ [[دریای سرخ]]، تا [[باب‌المندب]]، که شامل [[حضرموت]]، [[عمان]] در کرانهٔ [[اقیانوس هند]] بود، در این اقلیم أیضاً شامل مناطق کوهستانی حجاز، وهمچنین مناطق شنی مانند: [[ربع الخالی]]، و فلات [[نجد]]، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[جده]] در کرانهٔ دریای سرخ، و شهر [[عدن]] در کرانهٔ اقیانوس هند، این اقلیم مناطق گسترده أی مانند:
«ساحل حضرموت»، «الأحساء»، «خلیج عدن»، در ساحل کرانهٔ [[اقیانوس هند]] دربرمی‌گرفته‌است.
تاریخ نویسان قوم عرب به سه طبقات تقسیم نموده أند که عبارتند از:
 
== قبائل عرب ==
* ''' العرب البائدة:''' کسانی هستند که نابود شده‌اند، فقط نامی از آنها مانده‌است، وهیچ تاریخی از آنها برجای نمانده‌است، به جزء نقاطی محدود مانند: «عاد»، «[[قوم ثمود|ثمود]]»، و «[[طسم و جدیس]]». (آنان احتمالاً قبل از تاریخ زندگی می‌کرده‌اند)
* ''' العرب العاربة:''' اینها عرب جنوب [[یمن]] هستند، ونسب ایشان به «قحطان الیمن بن هود علیه السلام» می‌رسد ومشهورترین قبائل آنها: «[[حمیر]]» ، «[[سبا]]»، «[[قبیله کهلان|کهلان]]» ، «[[مذحج]]»، «[[طیء]]» ، «[[الأوس والخزرج،]]»، «[[الغساسنة]]» و «[[المناذرة]]».
* ''' العرب المستعربة:''' (عدنانیان) اینها از نسل «عدنان بن إسماعیل بن إبراهیم علیه السلام» هستند، مشهوترین قبائل آنها عبارتنداز: [[قریش]]، [[تمیم]]، [[هوازن]]، [[ثقیف]]، [[باهله]]، [[قبیله عبس|عبس]] و [[ذبیان]]، [[بکر]]، [[عنزه]] وغیرهم.
 
== نبرد ذی‌قار ==
تاریخ نویس بزرگ ونسب نویس عرب: «محمود بن علی بن ناصر ال أبو بکر» می‌نویسد: از قبائل مهم قبیلهٔ بنی شیبان البکری، به سر پرستی [[هانی بن مسعود الشیبانی]] توانست قبائل عرب صحرای [[دیار بکر]] (در شمال عراق کنوی) جمع آوریجمع‌آوری کند ولشکری انبوه تهیه نماید وبا لشکری که پادشاه [[ساسانی]] برای سرکوبی اعراب فرستاد بود در مکانی به نام «ذی قار» بجنگد، در این [[جنگ]] اعراب بر لشکر کسری [[چیره]] شدند ودو سردار بزرگ ایرانیان به نام‌های:
[[هامرز تستری]] و سردار [[جلابزین]] کشته شدند. این جنگ در تاریخ به نام [[نبرد ذی قار]] مشهور است. وأولین باری بود که اعراب بر ایرانیان پیروز می‌شوند. تاریخ نویسان این واقعه به سال ۶۰۹ میلادی ترجیح می‌دهند، یعنی در بدایات ظهور اسلام در [[شبه جزیره عربستان]].
 
* دکتر:جبرائیل، جبور، سلیمان، ''(البدو والبادیه)'' دارالعلم للملایین: بیرت، چاب اول، انتشار سال ۱۹۸۸ میلادی. (به عربی).
* العصیمی، دخیل، بن محمد ''(یوم ذی قار)''، چاپ اول، قاهره: دارالعرب للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۹۷ میلادی.
* صفوة، نجدة، فتحی، “ (الجزیرة العربیة فی الوثائق البریطانیة) “، «نجد وحجاز» ج۲. چاپ دوم، دارالساقی، انتشار ۱۹۹۰ میلادی.
* دکتر: زاهیة، قدورة،''(تاریخ العرب الحدیث)''، دارالنهضة العربیة چاپ سال ۱۹۷۵ میلادی
* آذرنوش، آذرتاش، ''راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی''، چاپ سوم. تهران: انتشارات توس، ۱۳۸۸. شابک ۳-۴۳۶-۳۱۵-۹۶۴-۹۷۸

منوی ناوبری