پرش به محتوا

پیکسل: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
جز (←‏مگاپیکسل: تصحیح اشتباه‌های نگارشی مطابق فرهنگستان زبان فارسی ( میتوان=>می‌توان) با استفاده از AWB)
 
در تصاویر دیجیتالی '''پیکسل''' {{انگلیسی|Pixel}} کوچکترین جزء ساختاری (element) یک تصویر را گویند.
پیکسل را بعضاً در مباحث مربوط به گرافیک و تصویر، نقطه نامیده و آن را کوچکترین نقطه تشکیل دهنده تصویر نیز می خوانندمی‌خوانند.
 
اگر تابع ''f'' زیر را با دو متغیر حقیقی مستقل x و y در نظر بگیریم،
{{چپ چین }}
:<math>f(x, y)</math>
{{پایان چپ چین }}
 
که در آن <math>-\infty \le x \le \infty</math>
 
== مگاپیکسل ==
مگاپیکسل {{انگلیسی|Megapixel}}، یک میلیون پیکسل است. این عبارت، تنها برای مشخّص‌کردن تعداد پیکسل‌های تصویر به‌کار نمی‌رود؛ بلکه کاربرد دیگر آن، نشان‌دادن شمار عناصر [[گیرنده تصویر]] یا تعداد عناصر نمایشی نمایشگرهای دیجیتال است. برای مثال، دوربینی با ابعاد ۲۰۴۸×۱۵۳۶ عنصر حسگر را معمولاً «۳٫۱ مگاپیکسل» (۳،۱۴۵،۷۲۸۳٬۱۴۵٬۷۲۸ = ۱۵۳۶ × ۲۰۴۸) می‌خوانند. از مگاپیکسل اغلب به‌عنوان یکی از مشخّصه‌های بهتربودن یاد می‌شود، به‌همین‌خاطر یکی از ویژگی‌هایی است که کیفیّت دوربین را مشخّص می‌کند.
 
یکی از مواردی که در رقابت هایرقابت‌های بازاریابی دوربین هایدوربین‌های عکاسی دیجیتال بشکل نادرست مصطلح شده است این عبارت می باشدمی‌باشد: "«هر چقدر عدد مگاپیکسل بیشتر باشد بهتر خواهد بود"» اما متاسفانهمتأسفانه این گونه ارزیابی لزومالزوماً درست نبوده و تعداد پیکسل هاپیکسل‌ها تنها یکی از عوامل متعدد تاثیرتأثیر گذار در کیفیت تصویر می باشدمی‌باشد و لزومالزوماً افزایش تعداد پیکسل هاپیکسل‌ها نشانه بهتر بودن دوربین نخواهد بود. میزان کیفیت هر پیکسل را می‌توان بر حسب مواردی همچون دقت هندسی، دقت رنگ، گستره دینامیکی و میزان نویز مورد بررسی قرار داد. کیفیت پیکسل به عواملی همچون" «تعداد تشخیص دهنده هایدهنده‌های تصویر"»، کیفیت لنز ،لنز، نوع سنسور ،سنسور، اندازه دیدود هایدیدودهای حساس به نور ،نور، کیفیت مولفه هایمولفه‌های دوربین، توانایی پردازشگر دوربین ،دوربین، فرمت ذخیره سازیذخیره‌سازی و عواملی دیگر بستگی خواهد داشت.
 
یکی از مواردی که در رقابت های بازاریابی دوربین های عکاسی دیجیتال بشکل نادرست مصطلح شده است این عبارت می باشد: "هر چقدر عدد مگاپیکسل بیشتر باشد بهتر خواهد بود" اما متاسفانه این گونه ارزیابی لزوما درست نبوده و تعداد پیکسل ها تنها یکی از عوامل متعدد تاثیر گذار در کیفیت تصویر می باشد و لزوما افزایش تعداد پیکسل ها نشانه بهتر بودن دوربین نخواهد بود. میزان کیفیت هر پیکسل را می‌توان بر حسب مواردی همچون دقت هندسی، دقت رنگ، گستره دینامیکی و میزان نویز مورد بررسی قرار داد. کیفیت پیکسل به عواملی همچون" تعداد تشخیص دهنده های تصویر"، کیفیت لنز ، نوع سنسور ، اندازه دیدود های حساس به نور ، کیفیت مولفه های دوربین، توانایی پردازشگر دوربین ، فرمت ذخیره سازی و عواملی دیگر بستگی خواهد داشت.
دقت هندسی:
دقت هندسی و سه بعد نمایی با توجه به به تعداد پیکسل هایپیکسل‌های مستقر بر روی سنسور و میزان قابلیت لنز در تطبیق با رزولوشن آن تعیین می گرددمی‌گردد.
 
دقت رنگ:
در نمونه هاینمونه‌های قدیمی سنسور ،سنسور، از آرایه فیلتر رنگی ای استفاده می شدمی‌شد که تنها دارای یک سلول حساس به نور در هر پیکسل بوده و بنابر این به علت از دست رفتن بعضی از پیکسل هاپیکسل‌ها در هر کانال رنگ که بر اساس الگوریتم هایالگوریتم‌های “demosaicing” برآورد شده بود بعضی از رنگ هارنگ‌ها با دقتی پایین در لبه هایلبه‌های تصویر نمایان می شدندمی‌شدند. سنسور هایسنسورهای "ّFoveon" مجهز به سه "ردیاب تصویر" در جایگاه هر پیکسل بوده که به این ترتیب می توانند می‌توانند با حذف آثار غیر طبیعيغیرطبیعی "artifacts" رنگ هاییرنگ‌هایی با دقت بالاتر ارائه دهند. متاسفانهمتأسفانه میزان حساسیت این سنسورسنسورها ها پایین ترپایین‌تر از نمونه سنسور هایسنسورهای قدیمی می باشدمی‌باشد.
 
گستره دینامیکی:
اندازه جایگاه هر پیکسل بر اساس انداره دیود حساس به نور تعیین می شودمی‌شود که این امر تاثیرتأثیر بسیاری بر گستره دینامیکی خواهد داشت.سنسور هاییسنسورهایی که از کیفیت بالاتری برخوردار می باشندمی‌باشند قادر به بازدهی گستره دینامیکی بزرگتری بوده که این موضوع در هنگام ذخیزه سازی پیکسل هاپیکسل‌ها در فرمت فایل هایفایل‌های تصویری RAW قابل توجه می باشدمی‌باشد.
 
نویز:
ارزش پیکسل شامل دو مولفه زیر می باشدمی‌باشد:
1۱.پیکسل هایپیکسل‌های دقیق که هدف اصلی شما هستند(پیکسل های(پیکسل‌های سالم)
2۲. پیکسلهایی که شما تمایل رویت آنها را در تصویر ندارید (نویز)
 
نتیجه‌گیری:
نتیجه گیری:
متاسفانه متأسفانه شاخص کیفیتی مشخصی جهت مقایسه کیفیت تصاویر ثبت شده توسط سنسور هایسنسورهای مختلف وجود ندارد. برای مثال سنسور 3 ۳ مگاپیکسلی نوع "Faveon" که از 9۹ میلیون "ردیاب تصویر" در جایگاه 3۳ میلیون پیکسل استفاده می کندمی‌کند. بازده کیفیتی آن نسبت به تصاویر 3۳ مگاپیکسلی بیشتر و نسبت به تصاویر مرسوم 9۹ مگاپیکسلی پایین تر می باشدپایین‌تر می‌باشد که این امر بستگی به میزان "ISO" نیز خواهد داشت. تصویر ثبت شده توسط یک دوربین 6۶ مگاپیکسلی کامپکت دیجیتال کیفیت پایین تریپایین‌تری را نسبت به تصویر ثبت شده توسط دوربین 6۶ مگاپیکسلی SLR دیجیتال را ارائه می دهدمی‌دهد.
 
با توجه به مطالب فوق شما می بایستمی‌بایست بر اساس کاربرد مورد نظرتان دوربین عکاسی خود را انتخاب کنید برای مثال اگر قرار است تصاویر گرفته شده را در بعاد بزرگ چاپ کنید تعداد رزولوشن برای شما اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
 
== جستارهای وابسته ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش