پرش به محتوا

قرارداد هدایت انتقال: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
اصلاح اشتباه های نوشتاری
جز (←‏ساختاره بسته‌های پروتکل [[TCP]]: تمیزکاری با استفاده از AWB)
جز (اصلاح اشتباه های نوشتاری)
 
== پروتکل‌های موجود در لایه Network پروتکل TCP/IP ==
مهمترین وظیفه پروتکل TCP اطمینان از صحت ارسال اطلاعات است. پروتکل فوق اصطلاحاً" [[ارتباط اتصال‌گرا]] نامیده می‌شود. علت این امر ایجاد یک ارتباط مجازی بین کامپیوترهای فرستنده و گیرنده بعد از ارسال اطلاعات است. پروتکل هائی از این نوع، امکانات بیشتری رابه منظور کنترل خطاهای احتمالی در ارسال اطلاعات فراهم نموده ولی بدلیل افزایش بار عملیاتی سیستم کارائیکارایی آنان کاهش خواهد یافت. از پروتکل TCPبه عنوان یک پروتکل قابل اطمینان نیز یاد می‌شود. به این علت که برای آگاهی از صحت اطلاعات ارسال شده، اطلاعات دیگری نیز به گیرنده فرستاده می‌شود. در صورتی که بسته‌های اطلاعاتی بدرستی دراختیار فرستنده قرار نگیرند، فرستنده مجدداً" اقدام به ارسال اطلاعات می‌نماید.
 
=== پروتکل [[UDP]] یا User Datagram Protocol ===
این پروتکل نظیر پروتکل TCP در لایه " حمل " فعالیت می‌نماید. [[UDP]] بر خلاف پروتکل [[TCP]] بصورت " بدون اتصال " است . بدیهی است که سرعت پروتکل فوق نسبت به [[TCP]] سریعتر بوده ولی از بعد کنترل خطاءخطا تنظیمات لازم را ارائهارایه نخواهد داد. بهترین جایگاه استفاده از پروتکل فوق در مواردی است که برای ارسال و دریافت اطلاعات به یک سطح بالا از اطمینان، نیاز نداشته باشیم.
 
=== پروتکل [[IP]])Internet Protocol) ===
* فیلد destination port: این فیلد ۱۶ بیتی آدرس پورت مقصد را که باید تحویل شود را دارا است.
* فیلدSequence Number: این فیلد سی ودو بیتی شماره ترتیب آخرین بایتی را که در فیلد داده از بسته جاری قرار دارد را نشان می‌دهد.
در پرتکل TCP شماره ترتیب، بر حسب شماره آخرین بایتی است که در بسته جاری قرار دارد. بعنوان مثال اگر در این فیلد عدد ۱۹۳۴۱ قرار بگیرد به این معناست که دادهاداده ها تا بایت ۱۹۳۴۱ درون این فیلد دادهاداده ها قرار دارد.
 
فیلد [[Acknowledgment number]]: این فیلد ۳۲ بیتی شماره ترتیبی بایتی است گیرنده بسته برای تائید به فرستنده ارسال می‌کند که دادها تا بایت که در این فیلد قرار دارد به درستی دریافت شده‌است. به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد ۱۲۳۶۵ قرار گرفته شود به این معنی است که دادها تا بایت ۱۲۳۶۵ صحیح و کامل دریافت شده‌است و در انتظار بایتهای ۱۲۳۶۷ به بعد می‌باشد.
فیلد قرارداد هدایت انتقال Length: عددی که در این فیلد قرار می‌گیرد طول کل سرآیند بسته TCP بر مبنای کلمات ۳۲ بیتی تعیین می‌کند. به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد ۷ قرار بگیرد طول سر آیند بسته برابر است با 28=۷*۴ بایت خواهد بود (این فیلد کلاً چهار بیتی است).
 
بیتهای [[پرچم]]:{{•}} بیت URG: در صورتی که در این بیت عدد ۱ قرار گیرد معین می‌شود که در فیلد Urgent Pointer مقدار قابل معتبری قرار دارد و بایستی مورد پردازش قرار گیرد.{{•}} بیت [[ACK]]: اگر در این بیت عدد ۱ قرار داشته باشد به این معنا است که در فیلد Acknowledgment number عدد معتبری قرار دارد. بیتهای ACKو SYN نقش دیگری نیز دارند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.{{•}} بیتPSH: اگر این بیت مقدرامقدار ۱ قرار گرفته باشد از گیرندگیرنده تقاظاتقاضا می‌شود که دادهایداده های موجود را بافر نکرده و در اسرع وقت تحویل برنامه کاربدیکاربردی صاحب آن شود.{{•}} بیت RST: اگر در این بیت عدد ۱ قرار گرفته شود به این معنمعنی است که این ارتباط به صورت یک طرفه خاتمه یافته‌است.{{•}} بیت SYN: این بیت نقش اساسی در ار تباطارتباط یک بسته TCP بازی می‌کند. برقراری ارتباط یک طرفه TCP از روند زیر تبعیت می‌کند{{•}} شروع کننده ارتباط یک بستهTCP بدون هیچ داده‌ای و با تنظیم بیتهای 1= SYN و ACK=۰ تقاشایتقاضای یک ارتباط جدید می‌کند{{•}} در صورتی که طرف مقابل تمایل به بر قراری ارتباط داشته باشد برای طرف مقابل یک بسته با قرار دادن بیتهای 1= [[SYN]] و [[ACK]]=۱ تمایل خود را برای برقراری ارتباط به طرف مقابل اعلام می‌کند{{•}} بیت FIN: اگر یکی از طرفین هیچ دادداده دیگردیگری برای فرستادن نداشته باشد از این بیت را در آخرین بسته برابر ۱ قرار می‌دهد و ارتباط را یک طرفه قطع می‌کند باید توجه داشته که ارتباط هنوز به طور کامل قطهقطع نشده‌است و باید طرف مقابل نیز در آخرین بسته خود این فیلدرافیلد را برابر ۱ قرار داده تا ارتباط کامل قطع شود.
 
فیلد Window size: مقدار قرار گرفته در این فیلد مشخص میکند که مقدار بافر گیرنده چند بایت دیگر فضای خالی دارد.
فیلد TCP [[Segment]] length: در آن طول کل بسته TCP قرار می‌گیرد
 
فیلدUrgent Pointer: در این فیلد عدد بعنوان [[اشاره گر]] قرار می‌گیرد که مو قعیت دادهایداده اظطراریهای اضطراری را درون بسته مشخص می‌کند. این دادهاداده ها زمانی اتفاق می‌افتد و ارسال می‌شود که عملی شبیهوقوعشبیه وقوع وقفه در هنگام اجرای یک برنامه کاربدیکاربردی رخ دهد. بدون آنکه ارتباط قطع شود دادهاداده ها درون همین بسته جاری قرار گرفته و ارسال می‌شود. لازم به ذکر است که از این فیلد لایه‌های بالاتر استفاده می‌کنند.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+TCP Header
۱۵

ویرایش