پرش به محتوا

انتشارات دیان دو سلیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
در سال ۲۰۱۳ انتشارات دیان دو سلیه، کتاب Le Cantique des oiseaux d'‘Attâr مجموعه سیمرغ عطار <ref>https://www.youtube.com/watch?v=h5ncDwFwleU</ref>را با ترجمه جدیدی به زبان فرانسه منتشر کرد.<ref>https://www.youtube.com/watch?v=h5ncDwFwleU</ref>
سپس در همان سال کتاب Malek Jân Ne’mati de Leili Anvar <ref>http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/malek-jan-nemati-de-leili-anvar</ref>را همراه با تصویرهایی از [[حسین زنده رودیزنده‌رودی]] منتشر کرد. <ref>https://www.youtube.com/watch?v=DO9gwt5Vsig</ref>کتاب [[ملک جان نعمتی]] در سال۱۳۸۸ به زبان فارسی برگردان شد.
 
 
 
 
== منابع==