پرش به محتوا

الگو:سیمپسون‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{navbox
|name = The Simpsonsسیمپسون‌ها
|title = ''[[سیمپسون‌ها]]''
|basestyle = background: #fada00; color: #000;
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۳)|۳]]
* [[سیمپسون‌ها (فصل ۴)|۴]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۵)|۵]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۶)|۶]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۷)|۷]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۸)|۸]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۹)|۹]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۰)|۱۰]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۱)|۱۱]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۲)|۱۲]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۳)|۱۳]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۴)|۱۴]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۵)|۱۵]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۶)|۱۶]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۷)|۱۷]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۸)|۱۸]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۱۹)|۱۹]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۰)|۲۰]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۱)|۲۱]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۲)|۲۲]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۳)|۲۳]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۴)|۲۴]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۵)|۲۵]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۶)|۲۶]]
* [[سیمپسون ها سیمپسون‌ها(فصل ۲۷)|۲۷]]
 
| group5 = نشانه ها
* [[فهرست کتاب های سیمپسون ها|کتاب ها]]
* [[فهرست کمیک های سیمپسون ها|کمیک ها]]
* ''[[سیمپسون ها مصورسیمپسون‌هامصور]]''
* [[دنیای اسپرینگفیلد]]
* ''[[آقای برنز ! بازی یک پست الکتریکی]]''
* [[آبجو داف]]
* اسپرینگفیلد
** [[سیمپسون‌هاراندن]]
** [[سیمپسون ها راندن]]
** [[کنگ و کودوز تویرل و هارل]]
* ''[[ویژه ۲۰ سالگی سیمپسون ها|ویژه ۲۰ سالگی سیمپسون ها]]''