پرش به محتوا

استدلال ریاضی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''[[استدلال ریاضی]]''' بر ۷ نوع است:
 
== [[استدلال استقرائی]] ==
استدلال استقرائی ، روش تخقیق مبتنی بر اتکاء به مشاهدات جزئی ، برای تعمیم آنها به احکام کلی است . استقراء ، نخستین بار ، توسط سقراط ، بکار گرفته شد .
 
== [[درک شهودی]] ([[شهود]]) ==
درک شهودی
 
== [[تمثیل]] ==
تمثیل ، روش تحقیق مبتنی بر تشبیه دو موضوع نچندان مشابه است ، بمنظور تبیین موضوع غامض تر ، از این طریق .
 
== [[استدلال استنتاجی]] ([[استنتاج منطقی]]) ==