Jump to content

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «معماری ایرانی»

* چارسوق: بخشی از بازار که دو راسته همدیگر را بریده و چهار راهی را پدید آورند
* چَپری: نعل درگاهی که به شکل سه گوش باشد
* چَمانه: گونه ای چَفد جناغی یا تیزه‌دار است که دردارای پوششخیز بیرونیبلندی گنبدست هاو بیشترینتوان کاربردباربری رابالایی دارد.
* [[چفد|چَفد]]: در معماری ایرانی به هر نوع خمیدگی و قوس در سازه گفته می‌شود.
* چَپیله: نوعی روش آجرچینی در اجرای تاق است. بافتی که از این روش به دست می‌آید معمولا نازکترین است. ازینرو تاق های با این روش آجرچینی همانند تاق پالانه یا جهازه ناباربر بوده و کارکردهای آمودی و یا بر روی چارچوب های چوبی داشته اند.