پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی»

ابرابزار ویکی‌سازی
برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
(ابرابزار ویکی‌سازی)
[[پرونده:Monarchies_of_the_world.PNG|بندانگشتی|چپ|300px|کشورهایی که گونه‌هایی از [[نظام پادشاهی]] در آن‌ها برقرار است.]]
{{شیوه‌های حکومت}}
'''پادشاهی'''، '''شاهنشاهی''' یا '''سلطنت''' {{به انگلیسی|Monarchy}} شکلی‌است از [[نظام حکومتی]] که در آن فردی به عنوان رئیس [[کشور]] به نام [[پادشاه]] (ملک) یا شهبانو ([[ملکه]]) دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد. [[هگل]] [[ایران‌زمین]] را نخستین دولت [[شاهنشاهی]] می‌نامد.<ref>طباطبایی- ۱۴۴</ref>
 
[[مشروع|مشروعیت]] پادشاه با توجه به معنای خاص دینی و نمادی مقامش ممکن است منزلت «پدر» [[ملت]] را به او بدهد.
==اشکال پادشاهی==
 
[[فرمانروا|فرمانروایی]] پادشاهی یا به صورت [[پادشاهی مطلقه]] به معنای حکومت بی‌مهار شاه و یا به صورت [[پادشاهی مشروطه]] به معنای حکومتی که در آن رئیس کشور پادشاه است، اما پادشاهی که در عین داشتن نقش‌های مهم [[رسمی]] و [[تشریفات|تشریفاتی]]، تنها در موارد محدود و معین نقشی در حکومت دارد می‌باشد. در بسیاری از [[حکومت‌های مشروطه]] [[مجلس]] نقش اصلی در نظارت امور را دارد و [[نخست‌وزیر]] که با تأئیدتأیید [[پادشاه]] انتخاب می‌شود، امور اجرایی و تصمیمات اصلی را اخذ می‌کند. شکل خاص این نوع [[حکومت]] را در [[بریتانیای کبیر]] می‌توان دید که [[سلطنت]] نقش نسبتاً تشریفاتی در ادارهٔ امور دارد.
پادشاهی کهن ترین شکل حکومت است .پادشاهی را می توانمی‌توان به ۱٫موروثی ۲٫شکل‌های انتخابیموروثی، ۳٫انتخابی، استبدادی ۴٫و محدود یا مبنتی بر قانون اساساساسی تقسیم کرد.
 
* پادشاهی موروثی : به طور معمول فرزند بزرگتر بعد از پدر شاه می شودمی‌شود.
* پادشاهی انتخابی : این نوع پادشاهی به گذشته هاگذشته‌ها تعلق دارد.دارد؛ و پادشاه را انتخاب می کرده اندمی‌کرده‌اند.
* پادشاهی استبدادی: پادشاه حرف اول و آخر را می زدمی‌زد و خود او رئیس دولت بود.
* پادشاهی محدود: که آن را مشروطه سلطنتی هم می گویندمی‌گویند نوعی است که قانون اساسی قدرت هایقدرت‌های آن را محدود می کندمی‌کند.<ref>http://khabarrasan.ir/1298//</ref>
==جانشینی==
معمولاً جانشینی ارثی را صفت ویژهٔ نظام پادشاهی می‌دانند، اما پادشاه ممکن است انتخابی باشد یا روا باشد که شاه جانشین خود را آزادانه تعیین کند یا با [[قرعه‌کشی|فالزنی]] یا [[قرعه]] شاه را انتخاب کنند.
پادشاهی کهن ترین شکل حکومت است .پادشاهی را می توان به ۱٫موروثی ۲٫ انتخابی ۳٫ استبدادی ۴٫ محدود یا مبنتی بر قانون اساس تقسیم کرد.
 
پادشاهی موروثی : به طور معمول فرزند بزرگتر بعد از پدر شاه می شود.
پادشاهی انتخابی : این نوع پادشاهی به گذشته ها تعلق دارد. و پادشاه را انتخاب می کرده اند.
پادشاهی استبدادی: پادشاه حرف اول و آخر را می زد و خود او رئیس دولت بود.
پادشاهی محدود: که آن را مشروطه سلطنتی هم می گویند نوعی است که قانون اساسی قدرت های آن را محدود می کند.<ref>http://khabarrasan.ir/1298//</ref>
 
== معانی ویژه ==
واژهٔ '''شاهنشاهی''' در بسیاری از زبان‌های دیگر به طور خاص به معنی شاهنشاهی در [[ایران]] است.{{مدرک}}
 
== پانویس ==
== منابع ==
* آشوری، داریوش. ''دانشنامه سیاسی (فرهنگ واصطلاحات و مکتب‌های سیاسی)''. انتشارات مروارید. تهران.
* طباطبایی، جواد. ''تأملی دربارهٔ ایران، جلد نخست، دیباچه‌ای بر نظریهٔ انحطاط ایران''. نشر نگاه معاصر. تهران. چاپ پنجم. ۱۳۸۵. شابک ۹۶۴-۹۳۵۷۹۹۶۴–۹۳۵۷۹-۱-۲
 
{{القاب قاجاری}}