پرش به محتوا

فهرست ویژگی‌های مواد: تفاوت میان نسخه‌ها

ادامهٔ ویرایش
جز (ربات: حذف پیوندهای میان‌ویکی که در ویکی‌داده موجود است)
(ادامهٔ ویرایش)
'''ویژگی‌های مواد''' {{به انگلیسی|List of materials properties}} [[خواص شدتی و مقداری|خواصی شدتی و مقداری]] و اغلب کمی،کمّی، [[ویژگی]] برخی از [[مواد شیمیایی|مواد]] هستند. ویژگی‌های کمیکمّی ممکن استممکن‌است به عنوان یک معیار یا [[متریک (ریاضیات)|متریک]] در نظر گرفته شوندگرفته‌شوند که توسط آن متریک می‌توان مزایای یک ماده را در مقایسه با مادهٔ دیگر مورد بررسی قرار داد. از این دانش می‌تواندمی‌توان در انتخاب بهتر مواد برای استفاده‌های گوناگون کمکبهره کندگرفت.
 
یک ویژگی ممکن است یک [[ثابت فیزیکی|ثابت]] و یا می‌تواند تابعی از یک [[متغیر وابسته و مستقل]]، مانند دما باشد. خواص مواد اغلب تا اندازه‌ای با توجه به جهتی که ماده در آن اندازه‌گیری می‌شود بنا بر پدیده‌ای که [[ناهمسانگردی]] خوانده می‌شود متفاوت‌است. آن دسته از ویژگی‌های مواد که به‌پدیده‌های فیزیکی مختلف مربوط می‌شوند؛ اغلب در یک محدوده عملیاتی داده‌شده، به‌صورت خطی (یا تقریباً خطی) رفتار می‌کنند. مدل‌سازی ویژگی‌ها به‌صورت خطی می‌تواند آن‌ها را با توجه به خطی بودنشان در [[معادله دیفرانسیل|معادلات دیفرانسیل ساختاری]] بگنجاند و توصیف ویژگی‌ها را در شرایط گوناگون به‌طور قابل توجهی ساده کند.
 
== ویژگی‌های اتمی ==
[[جرم اتمی]]
 
[[عدد اتمی]]
 
[[جرم اتمی نسبی]]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فهرست خواص ترمودینامیکی]]
* [[خواص فیزیکی مواد]]
 
== منابع ==