پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی انگلستان»

ترجمه جعبه اطلاعات
(ترجمه جعبه اطلاعات)
| flag_s1 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg
| capital = [[وینچستر]] {{small|(تا قرن دوازدهم)}}<br />[[لندن]] {{small|(قرن دوازدهم تا ۱۷۰۷)}}<br />&nbsp;˩ [[وست‌مینستر]]<br />{{spaces|4}}{{small|(اداری)}}<br />&nbsp;˩ [[سیتی لندن]]<br />{{spaces|4}}{{small|(تجاری)}}
| common_languages = [[زبان انگلیسی|انگلیسی]]{{سخ}}[[زبان نورس باستان|نورس باستان]] (تا قرن یازدهم){{سخ}}[[زبان ولزی|ولزی]]{{سخ}}[[زبان کورنی|کورنی]]{{سخ}}[[زبان کامبریک|کامبریک]] (تا قرن یازدهم){{سخ}}[[زبان آنگلو-نورمن|آنگلو-نورمن]] (قرن یازدهم تا پانزدهم){{سخ}}[[زبان لاتین قرون وسطی|لاتین قرون وسطی]] (تا قرن پانزدهم)
| common_languages = <!--
| religion = [[Christianityمسیحیت]]
-->[[English language|English]]<ref group="nb">[[Old&nbsp;English]] (until&nbsp;1066)<br />[[Middle&nbsp;English]] (1066–1550)<br />[[Modern&nbsp;English]] (1550–1707)</ref><br /><!--
| government_type = [[حکومت متمرکز|متمرکز]] [[نظام پارلمانی|پارلمانی]] [[پادشاهی]]
-->[[Old Norse]]<br />{{small|(until 11th century)}}<br /><!--
| title_leader = [[List of English monarchs|Monarchپادشاه]]
-->[[Welsh language|Welsh]]<ref group="nb">[[Old&nbsp;Welsh]] {{nowrap|(until 12th century)}}<br />[[Middle&nbsp;Welsh]] (12th–14th&nbsp;century)<br />[[Modern&nbsp;Welsh]] (14th&nbsp;century–1707)</ref><br /><!--
| leader1 = [[Æthelstanاتلستن]] {{small|(firstنخستین)}}{{ref label|a|a}}
-->[[Cornish language|Cornish]]<ref group="nb">[[Old&nbsp;Cornish]] {{nowrap|(until 12th century)}}<br />[[Middle&nbsp;Cornish]] (12th–16th&nbsp;century)<br />[[Late Cornish]] (16th&nbsp;century–1707)</ref><br /><!--
| year_leader1 = Until۹۲۵ 939تا ۹۳۹
-->[[Cumbric language|Cumbric]]<br />{{small|(until 11th century)}}<br /><!--
| leader2 = [[Anne,ملکه Queen of Great Britainآن|Anneآن]] {{small|(lastآخرین)}}{{ref label|b|b}}
-->[[Anglo-Norman language|Anglo&#8209;Norman]]<br />{{small|(11th–15th century)}}<br /><!--
| year_leader2 = 1702&ndash;1707۱۷۰۲ تا ۱۷۰۷
-->[[Medieval&nbsp;Latin]]<ref group="nb">Widely used for administrative and liturgical purposes.</ref><br />{{small|(until 15th century)}}
| religion = [[Christianity]]
| government_type = [[Unitary state|Unitary]] [[Parliamentary system|parliamentary]] [[monarchy]]
| title_leader = [[List of English monarchs|Monarch]]
| leader1 = [[Æthelstan]] {{small|(first)}}{{ref label|a|a}}
| year_leader1 = Until 939
| leader2 = [[Anne, Queen of Great Britain|Anne]] {{small|(last)}}{{ref label|b|b}}
| year_leader2 = 1702&ndash;1707
| title_deputy =
| deputy1 =
| year_deputy1 =
| legislature = [[Parliament of England|Parliament]]پارلمان
| house1 = [[Houseمجلس of Lords of England|House of Lords]]اعیان
| house2 = [[Houseمجلس of Commons of England|House of Commons]]عوام
| currency = Poundپوند sterlingاسترلینگ
| stat_year5 = 1707۱۷۰۷
| stat_pop5 = 5750000۵۷۵۰۰۰۰
| stat_area5 = 151000۱۵۱۰۰۰
| stat_year4 = 1542–1707۱۵۴۲ est.تا ۱۷۰۷ (تخمین)
| stat_area4 = 151000
| stat_year3 = 1542۱۵۴۲
| stat_pop3 = 3000000
| stat_area3 = 145000
| stat_year2 = 1283۱۲۸۳
| stat_pop2 = 500000
| stat_area2 = 145000
| stat_year1 = 1283–1542۱۲۸۳ est.تا ۱۵۴۲ (تخمین)
| stat_area1 = 145000
| today = {{Plainlist|
* {{flag|United Kingdom}}
* &nbsp;'''˩''' {{flag|England}}
* &nbsp;'''˩''' {{flag|Wales}}
}}
}}
| footnotes =
| width = 265px
| footnote_a = {{note|a}} Monarch of Wessex from 925.
| footnote_b = {{note|b}} Continued as monarch of Great Britain until her death in 1714.
}}
 
'''پادشاهی انگلیس ''' {{به انگلیسی|Kingdom of England}} کشوری مستقل در جزیره [[بریتانیای کبیر]] بود که در قرن ۱۰ میلادی از به هم پیوستن پادشاهی‌های کوچک‌تر [[انگلستان در عهد آنگلوساکسون‌ها|آنگلوساکسون]] به وجود آمد. این کشور در سال ۱۷۰۷ با پیوستن به [[پادشاهی اسکاتلند]]، [[پادشاهی بریتانیای کبیر]] را تشکیل داد.