پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کلاس پیچیدگی»

جز
ربات : جراحی پلاستیک
جز (ربات : جراحی پلاستیک)
<tr align="center">
<td colspan=2></td>
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td colspan=2></td>
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td colspan=3>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td colspan=3>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td colspan=3>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td colspan=3>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td width=40>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightBlue" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">نوع اول - حساس به متن</td></tr></table></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td border="1">[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td colspan=1><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">PSPACE-Complete</td></tr></table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">Co-NP</td></tr></table></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td colspan=2><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">NP</td></tr></table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">BPP</td></tr></table></td>
<td width=10></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td colspan=6><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">P</td></tr></table></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
<td colspan=4></td>
<td>[[imageتصویر:dottedLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td colspan=2><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" bgcolor="lightGreen" width="100%" height="100%"><tr><td align="center">NC</td></tr></table></td>
<td colspan=4></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
<td colspan=2>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
</tr>
<tr align="center">
<td colspan=3>[[imageتصویر:solidLine.png]]</td>
</tr>
<tr align="center">
 
==مهم‌ترین کلاس‌ها==
[[Imageتصویر:Complexity-classes-relations.png|thumb|left|300px|روابط بین مهمترین کلاسهای پیچیدگی.]]
تا کنون نزدیک به 500 کلاس پیچیدگی معرفی شده‌اند که در اینجا مهم‌ترین ‌آنها را می‌آوریم:
 
 
[[de:Komplexitätsklasse]]
[[es:Clase de complejidad]]
[[en:Complexity class]]
[[es:Clase de complejidad]]
[[fr:Classe de complexité]]
[[hr:Klasa složenosti]]
[[it:Classe di complessità]]
[[ko:복잡도 종류]]
[[ja:複雑性クラス]]
[[ko:복잡도 종류]]
[[nl:Complexiteitsgraad]]
[[pl:Klasa złożoności]]
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش