پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بهره»

جز
== فرمول نرخ بهره ==
 
در حال حاضر اقساط به شکل‌های مختلفی پرداخت می‌شود. یکی از معمول‌ترین آن‌ها نوع قسط ثابت آن است. به این ترتیب که وام‌گیرنده مبلغ ثابتی را از ابتدا به وام دهنده در بازه‌های زمانی ثابت می‌دهد تا بدهی (شامل مبلغ وام و سودبهره آن)‌ به اتمام برسد. روش‌هایروش دیگردیگر، پرداخت پلکانی است که با گذر زمانزمان، مبلغ قسط نیز افزایش می‌یابد. برای حالتروش قسط ثابتثابت، معادله‌ی سود به راحتی قابل محاسبه است.
متغیرها را به صورت زیر در نظر می‌گیرممی‌گیریم:
 
<math>C</math>: مبلغ وام
<math>Q</math>: مبلغ قسط
 
<math>P</math>: نرخ سود بانکی به اضافه‌ی یک، یعنی اگر سود برابر 16% باشد P می‌شدبرابر 1.16 می‌شود.
 
<math>C_i</math>: باقی‌مانده قسط پس از پرداخت در دوره <math>i</math>-ام
 
به این ترتیب می‌توان نوشت:
<math> Q = {P^N (P-1) \over P^N - 1} C_0 </math>
 
چندیک نکته در مورد این معادله باید در نظر گرفته شود. اولدر اینکهاین فرض شدهمعادله نرخ سود برحسب مدت دوره گفتهدر نظر گرفته شده باشد. یعنی اگر به صورت معمول نرخ سالانه ۱۶٪ مد نظر باشد، فرض بر این است که پرداخت نیز هر یک سال انجام می‌پذیرد. در بانک‌های مختلف در صورت تفاوت این دو، ممکن است رویکرد متفاوت باشد. به عنوان مثال اگر اقساط ماه به ماه پرداخت گردد، بانک باید سود مبلغ پرداخت شده در طی سال را از مبلغ طلب خود کم کند. با این رویکرد باید کل محاسبات بالا همچنان قابل استناد است به شرطی که به جای Pسود سالانه، سود ماهانه محاسبه گردد. سود ماهانه نیز برابر ریشه‌ی دوازدهم سود سالانه می‌باشد.:
 
<math>P_m = \sqrt[12]{P_y} = {P_y ^ {1 \over 12}}</math>
<math> P_m = (1.16) ^ {1 \over 12} = 1.012445137919714 </math>
 
و دراین واقعیعنی سود ماهانه چنین وامی 1.24% می‌باشد.
 
== جستارهای وابسته ==
۲۰

ویرایش