تفاوت میان نسخه‌های «سرعت برداری»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگزینی پیوند قرمز مکانیک کلاسیک و تمیزکاری
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{سینماتیک}})
(جایگزینی پیوند قرمز مکانیک کلاسیک و تمیزکاری)
:'''a''' = d<sup>۲</sup>'''x'''/(d''t'')<sup>۲</sup>
 
محاسبه سرعت نهایی ''v''<sub>''f''</sub> جسمی که با سرعت اولیه ''v''<sub>''i''</sub> شروع به حرکت کرده سپس در مدت زمان ''t'' به شتاب ''a'' می‌رسد اینگونه است:
 
:''v''<sub>''f''</sub> = ''v''<sub>''i''</sub> + ''a t''
 
متوسط سرعت جسمی با شتاب ثابت برابر 2/(''v''<sub>''f''</sub> + ''v''<sub>''i''</sub>) است.
 
== رابطه سرعت و جابه‌جایی ==
برای پیدا کردن میزان جابجایی ''d'' چنین جسم شتابداری در مدت زمان ''t'' این مفهوم را در فرمول اول جایگزین کنید تا رابطه ذیل بدست آید:
 
:''d'' = ''t'' (''v''<sub>''f''</sub> + ''v''<sub>''i''</sub>)/۲
 
هنگامیکه تنها سرعت اولیه جسم مشخص است فرمول
 
:''d'' = ''v''<sub>''i''</sub> ''t'' + (''a'' ''t''<sup> ۲</sup>)/۲
 
را می‌توان مورد استفاده قرار داد.
 
از ترکیب [[فرمول|فرمول‌های]] پایه برای میزان جابجایی و سرعت نهایی می‌توان فرمول جدیدی که مستقل از زمان است را ایجاد نمایند:
 
:''v''<sub>''f''</sub><sup>۲</sup> = ''v''<sub>''i''</sub><sup>۲</sup> + ۲''a d''
 
فرمول‌های بالا هم در [[مکانیک کلاسیک|مکانیک سنتی]] و هم در [[نسبیت خاص]] معتبر هستند. اختلاف مکانیک سنتی و نسبت خاص در توصیف یک وضعیت مشابه به‌وسیله ناظران متفاوت است. بخصوص، در مکانیک سنتی تمامی ناظران دربارهدربارهٔ مقدار ''t'' هم عقیده هستند، همچنین قوانین تغییر وضعیت موقعیتی را ایجاد می‌نمایند که در آن تمامی ناظران فاقد شتاب، مقدار مشابهی را برای [[شتاب]] جسم اعلام می‌نمایند. اما هیچیکهیچ‌یک از آنها در نسبیت خاص درست نیستند.
 
== رابطه سرعت و انرژی جنبشی ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[شتاب]]
* [[مکان]]
* [[انرژی جنبشی]]
 

منوی ناوبری