پرش به محتوا

فهرست سفیران ایران در روسیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
== منابع ==
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=نوواسیلتسف|نام=ا.پ|عنوان=روابط سیاسی ایران و روسیه در نیمهٔ دوم سدهٔ شانزدهم|ژورنال=تاریخ روابط خارجی|شماره=۲۰|سال=پاییز ۱۳۸۳|صفحه=۱۵–۳۶|پیوند=http://new.noormags.com/view/fa/articlepage/454485/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87?q=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87|ترجمه=محمدتقی مختاری|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴-۱۰-۱}}
* {{یادکرد وب |نام خانوادگی=خلیلی |نام=نسیم |عنوان=چشم‌اندازی از روابط ایران و روسیه در عصر صفوی |نشانی=http://www.rasekhoon.net/article/show/761249/راهی-برای-ارتباط-با-اروپا/ |بازبینی=۳۱ مرداد ۱۳۹۳ |اثر= |تاریخ=۱۱ مهر ۱۳۹۲ |ناشر=وبگاه راسخون |نشانی بایگانی=https://archive.today/fTHDb |تاریخ بایگانی=۱ ژانویه ۲۰۱۴|کد زبان=fa}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=هوشنگ مهدوی|نام=عبدالرضا|عنوان=تجاوزهای پیاپی روسیه به ایران پیش از جنگهای ایران و روس|ژورنال=اطلاعات سیاسی - اقتصادی|شماره=۲۳۵|سال=۱۳۸۶|صفحه=۶۲–۷۳|پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/321041|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴-۰۸-۲۲}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=صالحی|نام=نصرالله|عنوان=کتاب‌شناسی توصیفی منابع و مآخذ تاریخ ایران (منتشر شده در سال ۱۳۸۰)|ژورنال=کتاب ماه تاریخ و جغرافیا|شماره=۶۳|سال=۱۳۸۱|صفحه=۳۱–۵۵|پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/65980|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۳-۱۲-۳۱}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=آهنگران | نام=امیر | عنوان=خان‌های سلسلهٔ زند و مسئلهٔ قفقاز جنوبی | ژورنال=گنجینه اسناد | شماره=78 | سال=1389 | صفحه=32–47 | پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/871645 | زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-07-05}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=معیرالممالک|نام=دوست علی|عنوان=رجال عصر ناصری|ژورنال=یغما|شماره=107|سال=۱۳۳۶|صفحه=۱۲۵–۱۲۸|پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/142077|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۳-۱۲-۳۱}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=ناروند | نام=رضا | عنوان=روابط ایران با دول معظم | ژورنال=وحید | شماره=194 | سال=1355 | صفحه=278–283 | پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/182678 | زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-06-06}}
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=ناروند | نام=رضا | عنوان=روابط خارجی ایران با دول معظم در اواخر قرن هجدهم | ژورنال=وحید | شماره=188 | سال=1354 | صفحه=1050–1055 | پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/204750 | زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-07-05}}
* {{یادکرد ویکی|عنوان =Liste der iranischen Botschafter in Russland |پیوند = https://de.wikipedia.org/w/index.php?oldid=125213271 |زبان = آلمانی| بازیابی =۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴}}
* {{یادکرد وب |نام خانوادگی= |نام= |عنوان=هفدهم دی در آینه تاریخ معاصر ایران |نشانی=http://www.irna.ir/fa/News/80983158/اجتماعی_فرهنگی/هفدهم_دی_در_آینه_تاریخ_معاصر_ایران |بازبینی=۵ فروردین ۱۳۹۳ |اثر= |تاریخ=۱۷ دی ۱۳۹۲ |ناشر=خبرگزاری جمهوری اسلامی |نشانی بایگانی=http://archive.is/3MUhc |تاریخ بایگانی=۵ فروردین ۱۳۹۳ |کد زبان=fa}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=کریمیان|نام=علی|عنوان=نمونه امضای اعضای هیات دولت از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ش(۶)|ژورنال=گنجینه اسناد|شماره=۲۵|سال=۱۳۷۶|صفحه=۶۵–۷۸|پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/97466|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴-۰۵-۱۵}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=کریمیان|نام=علی|عنوان=نمونه امضای اعضای هیأت دولت از سال ۱۳۲۰ تا۱۳۳۲ش) (۹)|ژورنال=گنجینه اسناد|شماره=۳۳|سال=۱۳۷۸|صفحه=۷۴–۹۱|پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/92241|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴-۰۵-۱۵}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=نوواسیلتسف|نام=ا.پ|عنوان=روابط سیاسی ایران و روسیه در نیمهٔ دوم سدهٔ شانزدهم|ژورنال=تاریخ روابط خارجی|شماره=۲۰|سال=پاییز ۱۳۸۳|صفحه=۱۵–۳۶|پیوند=http://new.noormags.com/view/fa/articlepage/454485/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87?q=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87|ترجمه=محمدتقی مختاری|زبان=fa|تاریخ بازبینی=۲۰۱۴-۱۰-۱}}
 
{{سفیران ایران}}