پرش به محتوا

زبان‌ها

On this Wikipedia the language links are at the top of the page across from the article title. Go to top.

تفاوت میان نسخه‌های «غراب»

جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی درباره
(جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی درباره)
''این مقاله {{درباره |نوعی کلاغ است. برای |شعری از [[ادگار آلن پو]] به همین نام، [[نام|غراب (شعر)]] را ببینید. ''}}
{{Taxobox
| name = غراب