پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

جز
 
== کاربردهای تکنیکی ==
انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش‌های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة [[ماهی‌شناسی]] می‌باشد[۲]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های [[ماهی‌شناسی]] و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان [[ماهی شناسی کاربردی]] نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می‌نماید[۲]؛ به طوری‌که محققان رشته‌های [[شیلات]] و [[بیولوژی]] [[دریا]]، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه‌های تخصصی خود را در زمینه‌های [[ماهی‌شناسی]] و بررسی‌های بیولوژیک، با استفاده از روشهای ماهی‌شناسی کاربردی به انجام رسانند.
 
انجام مطالعات دقیق علمی، نیازمند روش‌های کارآمد و فنون تخصصی در زمینة [[ماهی‌شناسی]] می‌باشد[۲]، تا بعنوان منابعی کاربردی و مطمئن، به عنوان دستورالعمل کار در پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های [[ماهی‌شناسی]] و علوم وابسته به آن، مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل علمی با عنوان [[ماهی شناسی کاربردی]] نیازهای تکنیکی مربوطه را تا حدودی برطرف می‌نماید[۲]؛ به طوری‌که محققان رشته‌های [[شیلات]] و [[بیولوژی]] [[دریا]]، و همچنین سایر علوم وابسته، به آسانی بتوانند تحقیقات و پروژه‌های تخصصی خود را در زمینه‌های [[ماهی‌شناسی]] و بررسی‌های بیولوژیک، با استفاده از روشهای ماهی‌شناسی کاربردی به انجام رسانند.
 
== ارتباط با علوم ==
در واقع دانش ماهی‌شناسی کاربردی به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة شناسایی و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازیآماده‌سازی و چگونگی انتقال نمونهٔ [[ماهیان]] به آزمایشگاه جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد[۲].
 
در واقع دانش ماهی‌شناسی کاربردی به عنوان راهنما و دستورالعملی در زمینة شناسایی و بررسی [[ماهی]]‌ها می‌پردازد؛ به طوری‌که، در این دانش به [[بیولوژی]] [[ماهیان]]، به ویژه ماهیان [[آب شیرین]] و [[شور]] پرداخته، به شناخت ابزار، تجهیزات، وسایل و مواد لازم برای [[صید]] و نیز با دقت بیشتر، به آماده سازی و چگونگی انتقال نمونهٔ [[ماهیان]] به آزمایشگاه جهت مطالعات علمی [[ماهی شناسی]] می‌پردازد[۲].
 
== کاربرد در علوم شیلات و آبزیان ==
همچنین در زمینهٔ تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[۵][۶][۷]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [۵][۱۲] پرداخته و به طور نسبتانسبتاً جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][۲][۴].
 
همچنین در زمینهٔ تشخیص و شناسایی نمونه‌های [[ماهی]]، با بررسی پارامترهای بیولوژیک [[ماهی]]، همانند فاکتورهای قابل اندازه‌گیری و قابل شمارش، چگونگی تعیین سن و [[زیست‌سنجی]] [[ماهیان]] مورد نظر قرار می‌گیرد[۵][۶][۷]. از طرفی این علم به بررسی‌های مرتبط با [[بیولوژی]] [[تولید مثل]] و رسیدگی [[جنسی]] [[ماهی]] [۵][۱۲] پرداخته و به طور نسبتا جامع، به تقسیم بندی [[گونه]]‌های مختلف [[ماهیان]] از نظر [[رژیم غذایی]]، شناسایی و ارزیابی روش‌های مختلف [[تغذیه]] و نیز بررسی عادات غذایی [[ماهیان]] می‌پردازد[۱][۲][۴].
 
== کاربردهای سیستماتیک ==
 
ماهی‌شناسی کاربردی از دیگر سو به اختصاصات خانواده‌ها و جنس‌های [[ماهیان]] [[آب‌های داخلی]]، [[آب شیرین]] و دریایی [۱۳][۱۴] و چگونگی نگارش و تفسیر کلید شناسایی [[ماهیان]] را مورد بررسی قرار می‌دهد[۱][۲][۸]؛ و درنهایت، با دید بررسی [[ماهیان]] مختلف و با توجه به اهمیت [[ماهیان]] حوزه‌های اکولوژیک در گستره جهانی، گروه‌های [[ماهیان]] را، به سه دستة [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة اول، [[ماهیان]] [[اقتصادی]] درجة دوم و [[ماهیان]] [[غیراقتصادی]] تقسیم می‌نماید[۱][۲]، و آنها را به طور کامل مورد بررسی‌های [[سیستماتیک]]، ویژگی‌های بیولوژیک و [[پراکنش جغرافیایی]] قرار می‌دهد[۲][۴][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۵].
 
== سابقه ماهی شناسی در ایران ==
 
در ایران نیز [[ماهی شناسی]] سابقه‌ای نزدیک به یکصد سال دارد و از بانیان علوم [[ماهی شناسی]] و [[شیلاتی]] کشور می‌توان به شادروان مهندس [[احمد بریمانی]]، شادروان دکتر [[اسماعیل رستمی]] و شادروان مهندس [[فرهاد فریدپاک]] به همراه شادروان دکتر [[امین کیوان]]، استادان بنیانگذار و پیشکسوت [[علوم]] [[شیلات]] [[ایران]]، نام برد که در گسترة [[علوم]] و فنون [[شیلاتی]]، تألیفات با ارزشی در نیم قرن اخیر، در داخل و خارج از [[ایران]]، از خود برجای گذاشته‌اند.
از جمله پژوهشگران و محققان معاصر صاحب تالیفات علمی در زمینه [[ماهی شناسی]] و مطالعه [[ماهیان]] می‌توان از مهندس [[فرهاد فریدپاک]]، دکتر [[ امین کیوان]]، دکتر [[غلامحسین وثوقی]]، دکتر [[حسین عمادی]]، دکتر [[برایان کد]][http://www.briancoad.com/main.asp]، دکتر [[اصغر عبدلی]]، دکتر [[حمیدرضا اسماعیلی]]، دکتر [[بهرام حسن‌زاده کیابی]]، دکتر [[یزدان کیوانی]]، دکتر [[مسعود ستاری]]، دکتر [[رحمان پاتیمار]]، دکتر [[مسعود هدایتی فرد]] و ... نام برد که در راستای علم [[ماهی‌شناسی]]، آثار قابل توجهی منتشر نموده‌اند.
 
== جستارجستارهای وابسته ==
* [[آبزی‌شناسی]]
* [[ماهی‌شناسی]]
* [[آبزیان]]
* [[ملی شدن شیلات ایران]]
* [[شیلات]]
 
== منابع ==
[۱] وثوقی، غ. ح.ح؛ و ب.، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
 
[۲] [[هدایتی‌فرد]]، مسعود، ۱۳۸۶، [[ماهی شناسی کاربردی]]، انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه. ISBN ۹۶۴۹۶۴–۴۵۰-۴۵۰-۴۰۴-۶، ۴۰۴–۶،
 
[۳] [[بریمانی]]، ا. ، ۱۳۵۲. [[ماهی‌شناسی]] و [[شیلات]]، انتشارات [[دانشگاه تهران]] و [[دانشگاه ارومیه]](۱۳۵۶).
[۴] رستمی، ا. ، ۱۳۲۴. [[ماهیان]] [[آب شیرین]] حوزة دریای خزر و حفاظت از [[ذخایر]] آنها، نشریه [[دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران]]، مرداد _ آبان [[۱۳۲۴]]، ص: ۱۱۱ الی ۱۷۵، تهران.
 
[۴] رستمی، ا. ، ۱۳۲۴. [[ماهیان]] [[آب شیرین]] حوزة دریای خزر و حفاظت از [[ذخایر]] آنها، نشریه [[دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران]]، مرداد _ آبان [[۱۳۲۴]]، ص: ۱۱۱ الی ۱۷۵، تهران.
[۵] احمدی، محمدرضا، ۱۳۶۹. تکنیک ایزوالکتروفوکوسینگ Isoelectrofocousing و کاربرد آن در تشخیص‌های گونه‌ای، کنفرانس ملی بهره برداری مناسب از ذخایر آبزیان [[دریای مازندران]]، (۱۷ تا ۱۹ مهر)، بابلسر.
 
[۵] احمدی، محمدرضا، ۱۳۶۹. تکنیک ایزوالکتروفوکوسینگ Isoelectrofocousing و کاربرد آن در تشخیص‌های گونه‌ای، کنفرانس ملی بهره برداریبهره‌برداری مناسب از ذخایر آبزیان [[دریای مازندران]]، (۱۷ تا ۱۹ مهر)، بابلسر.
[۶] ریدل، د. ، ۱۹۷۴. [[ماهی]] و [[ماهیگیری]]، ترجمة: غ. ح. وثوقی، م. ر. احمدی، ۱۳۶۵، [[انتشارات مرکز نشر دانشگاهی]]، تهران، ۲۹۱ص.
 
[۶] ریدل، د. ، ۱۹۷۴. [[ماهی]] و [[ماهیگیری]]، ترجمة: غ. ح. وثوقی، م. ر. احمدی، ۱۳۶۵، [[انتشارات مرکز نشر دانشگاهی]]، تهران، ۲۹۱ص.
[۷] [[فریدپاک]]، ف. ، ۱۳۴۵. جدول تشخیص خانوادة [[ماهیان]] حوزة دریای خزر، انیستیتو [[ماهی‌شناسی]] صنعتی، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، نشریة شمارة ۷، [[بندرانزلی]].
 
[۷] [[فریدپاک]]، ف. ، ۱۳۴۵. جدول تشخیص خانوادة [[ماهیان]] حوزة دریای خزر، انیستیتو [[ماهی‌شناسی]] صنعتی، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، نشریة شمارة ۷، [[بندرانزلی]].
[۸] کازانچیف، ا. ن. ، ۱۹۸۱. [[ماهیان]] دریای خزر و حوزة آبریز آن، مترجم: ا. شریعتی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، انتشارات نقش مهر، تهران. ۲۱۴ص.
 
[۸] کازانچیف، ا. ن. ، ۱۹۸۱. [[ماهیان]] دریای خزر و حوزة آبریز آن، مترجم: ا. شریعتی، ۱۳۸۳، چاپ دوم، انتشارات نقش مهر، تهران. ۲۱۴ص.
[۹] [[کیوان، امین]]؛ ۱۳۸۲. [[ماهیان خاویاری]] [[ایران]]، شرکت سهامی [[شیلات]] [[ایران]]، [[تهران]]،۴۰۰ص.
 
[۱۰۹] عبدلی،[[کیوان، ا.امین]]؛ ، ۱۳۷۸۱۳۸۲. [[ماهیان آب‌هایخاویاری]] داخلی[[ایران]]، ایران،شرکت انتشاراتسهامی [[موزة طبیعت و حیات وحششیلات]] [[ایران]]، [[تهران]]، ۳۷۸ ص۴۰۰ص.
 
[۱۰] عبدلی، ا. ۱۳۷۸. ماهیان آب‌های داخلی ایران، انتشارات [[موزة طبیعت و حیات وحش ایران]]، [[تهران]]، ۳۷۸ ص.
[۱۱] نادری جلودار، م.، عبدلی، ا. ، ۱۳۸۳. اطلس [[ماهیان]] حوزهٔ جنوبی دریای خزر، مؤسسة تحقیقات [[شیلات]] ایران، تهران، ۹۶ص.
 
[۱۱] نادری جلودار، م.، عبدلی، ا. ، ۱۳۸۳. اطلس [[ماهیان]] حوزهٔ جنوبی دریای خزر، مؤسسة تحقیقات [[شیلات]] ایران، تهران، ۹۶ص.
[۱۲] [[هدایتی‌فرد]]، م؛ یوسفیان، م.، م. ر.، احمدی، [[۱۳۷۶]]. ارایه الگویی جهت تشخیص رسیدگی جنسی [[تاسماهیان]] (Acipenseridae). اولین کنگرة [[جانورشناسی]] [[ایران]]، دانشکدة علوم [[دانشگاه تربیت معلم]]، ۲۶ و ۲۷ شهریور [[۱۳۷۶]]، [[تهران]].
 
[۱۲] [[هدایتی‌فرد]]، م؛ یوسفیان، م.، م. ر.، احمدی، [[۱۳۷۶]]. ارایه الگویی جهت تشخیص رسیدگی جنسی [[تاسماهیان]] (Acipenseridae). اولین کنگرة [[جانورشناسی]] [[ایران]]، دانشکدة علوم [[دانشگاه تربیت معلم]]، ۲۶ و ۲۷ شهریور [[۱۳۷۶]]، [[تهران]].
[۱۳] بلگواد، ه، لوپنتین، [[۱۹۴۲]]، [[ماهیان]][[ خلیج فارس]]، مترجم: اعتماد، ا، مخیر، ب. ، ۱۳۶۹، چاپ دوم،، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۴۲۲ص.
 
[۱۳] بلگواد، ه، لوپنتین، [[۱۹۴۲]]، [[ماهیان]] [[ خلیج فارس]]، مترجم: اعتماد، ا، مخیر، ب. ، ۱۳۶۹، چاپ دوم،،دوم، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۴۲۲ص.
[۱۴] [[هدایتی‌فرد]]، م. ، ۱۳۷۴. بررسی بیولوژیک [[ماهی تون]] هوور(Thunnus tonggol) در سواحل جنوبی [[ایران]]، پایان‌نامهٔ [[کارشناسی]] [[مهندسی]] [[منابع طبیعی]] _ [[شیلات]]، (به راهنمایی: دکتر [[امین کیوان]])، ۱۰۷ ص.
 
[۱۴] [[هدایتی‌فرد]]، م. ، ۱۳۷۴. بررسی بیولوژیک [[ماهی تون]] هوور(Thunnus tonggol) در سواحل جنوبی [[ایران]]، پایان‌نامهٔ [[کارشناسی]] [[مهندسی]] [[منابع طبیعی]] _ [[شیلات]]، (به راهنمایی: دکتر [[امین کیوان]])، ۱۰۷ ص.
 
[۱۵] [[کیوان، امین]]. ، ۱۳۳۳. [[خاویار]] ([[ماهیان خاویاری]]، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، [[تهران]]، ۱۷۰ ص.
 
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.briancoad.com/main.asp وب سایت دکتر برایان کد]
 
* [http://www.briancoadisi-org.comir/mainfa/Default.asp وبaspx سایتانجمن دکترماهی برایانشناسی کدایران]
*[http://www.isi-org.ir/fa/Default.aspx انجمن ماهی شناسی ایران]
 
[[رده:علوم کاربردی]]