پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «نصر دوم سامانی»

برچسب: نیازمند بازبینی
== بوی جوی مولیان اید همی ==
 
در یکی از سفرهای بازدید از سمت [[هرات]] به دو روستای زیبا می‌رسند که دراین مکان در مقابل هر کدام از خانه‌ها باغهایباغ های بزرگی قرار داشت امیر به سبب اینکه از این مانهامکان خوششانها می‌ایدخوشش می‌آید دستور می‌دهد تا با همه لشکریان دراینجا اقامت کنند. این اقامت به سبب اینکه در تمامی سرزمینهاسرزمین ها آرامش وجود داشت کمی طولانی می‌شود که این زمان برابر چهار سال می‌شود. امیران لشکر و سربازان که دلشان برای خانواده خود تنگ شده است از وزیر امیر می‌خواهند که تدبیری بیندیشد و امیر را راضی به ترک این مکان نماید در مقابل به او سکه‌های زیادی خواهند داد. [[رودکی]] وزیر امیر صبح با در دست داشتن چنگی در دست این ابیات را می‌خواند.
 
{{شعر}}
{{ب|بوی جوی مولیان اید همی|بوی یار و هربانمهربان اید همی}}
{{ب|ریگ اموی و درشتی راه او|زیر پایم پرنیان ایدهمی}}
{{ب|اب جیحون ازنشاط روی دوست|خنگ ما را تا میان اید همی}}
کاربر ناشناس