پرش به محتوا

توربین آبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
{{بدون منبع}}
[[پرونده:Water turbine.svg|بندانگشتی|260px|نمای برشی [[توربین کاپلان]] و [[ژنراتور]] برق.]]
'''توربین آبی''' موتور متحرکی است که از آب در حال حرکت انرژی می‌گیرد. اولین توربین‌های آبی [[چرخ‌های آبی]] بودند که بعد از گذر ۱۰۰ سال به به توربین‌های مدرن تبدیل شدند. این توربین ها در قرن نوزده میلادی توسعه یافتند و تا قبل از [[تورین برقی|تورین های برقی]] مهم ترین منبع تولید قدرت در صنایع بودند. امروزه این توربین ها بیشتر برای تولید [[برق]] به کار میروند. این توربین ها بیشتر در [[سد]]ها برای تولید [[انرژی جنبشی]] و [[انرژی پتانسیل]] آب به [[برق]] مورد استفاده قرار میگیرند. <ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Water_turbine</ref> در ادامه چرخش در توربین‌ها تحقق پیدا کرد که انرژی به یک جزء چرخان منتقل می‌شد (البته در توربین‌های ضربه‌ای چرخش وجود ندارد.)
 
== تاریخچه ==
[[چرخ آب]] برای هزاران سال برای قدرت‌هایتولید صنعتیقدرت در صنایع مورد استفاده قرار گرفته‌استگرفته‌ است. ضعف اصلی اناین اندازهروش بوده‌است،تولید کهقدرت، [[محدودیتاندازه سرعت]]چرخ جریانها است که می‌تواندباعث مهارمحدودیت جریان آب شودمیگردد. انتفالتوسعه از[[چرخ آب|چرخ های آب]] به توربین‌های مدرن در زمانطول حدود یک صد سال صورت گرفت. توسعه ان در دوران [[انقلاب صنعتی]] و با استفاده از اصول علمیو رخروش داده‌است.های آنهاعلمی همچنینصورت باگرفت. استفادهبه گستردهعلاوه، از مواد جدید و روش ساخت نوین که در آنقرن زماننوزده ساختهموجود شده‌اندبودند برای توسعه این توربین ها استفاده شد.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Water_turbine</ref>
 
[[چرخش]]
واژه توربین توسط مهندس فرانسوی کلود بوردین {{به انگلیسی| Claude Burdin}} در اوایل قرن ۱۹ معرفی شده‌است و از کلمه لاتین " whirling " و یا " vortex " مشتق شده‌است. تفاوت اصلی بین آب توربین های آب اولیه و [[چرخ آب|چرخ اینهای استآب]] کهدر آبمولفه ازچرخشی چرخآب عبوراست می‌کند وکه انرژی را به یک روتور چرخان برساندمی رساند. این بخش اضافی حرکت،متحرک بهدر توربین اجازههای می‌دهدآبی کوچکترکمک میکند که اندازه این توربین ها کوچک تر از [[چرخ آب|چرخ باشدهای آبی]] با همان توانایی تولید قدرت باشد. آنها توسط اسپین می‌تواند آب بیشتری راسریعتر پردازش کند و می‌تواند سر بسیار بیشتری را مهار کند.(بعدها، توربین ضربه که پیشرفت کردن در آن هااز چرخش استفاده نمی‌شد).<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Water_turbine</ref>
 
واژه توربین توسط مهندس فرانسوی کلود Burdin در اوایل قرن ۱۹th معرفی شده‌است و از کلمه لاتین
" whirling " و یا " vortex " مشتق شده‌است. تفاوت اصلی بین آب توربین اولیه و چرخ آب این است که آب از چرخ عبور می‌کند و انرژی را به یک روتور چرخان برساند. این بخش اضافی حرکت، به توربین اجازه می‌دهد کوچکتر از چرخ آب باشد با همان قدرت. آنها توسط اسپین می‌تواند آب بیشتری راسریعتر پردازش کند و می‌تواند سر بسیار بیشتری را مهار کند.(بعدها، توربین ضربه که پیشرفت کردن در آن هااز چرخش استفاده نمی‌شد).
 
== نظریه عملی ==
۹۷

ویرایش