پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «بینایی رایانه‌ای»

بهبود توضیحات کلی
(بهبود توضیحات کلی)
برچسب: نیازمند بازبینی
'''بینایی رایانه‌ای''' یا '''بینایی کامپیوتری''' (Computer vision) یا '''بینایی ماشینی''' (Machine vision) یکی از شاخه‌های مدرن،علوم کامپیوتر است که شامل روش های مربوط به دستیابی تصاویر، پردازش، آنالیز و پرتنوعدرک [[هوشمحتوای مصنوعی|هوشآن مصنوعی]]ها است. کهمعمولا بااین ترکیبپردازش روش‌هایها مربوطتصاویر تولید شده در دنیای واقعی را به [[پردازشعنوان تصاویر]]<ref>Imageورودی processing</ref>دریافت و ابزارهای]]داده هایی[[یادگیری ماشینی]]<ref>Machineعددی learning</ref>یا رایانه‌هاسمبلیک را به بیناییعنوان اشیاء،خروجی مناظر،تولید ومی «درک»کنند. هوشمندیکی [[ویژگیرویه (بیناییهای ماشینی)|خصوصیات]]توسعه گوناگونی آنهااین تواناشاخه می‌گرداندبر اساس شبیه سازی توانایی بینایی انسان در رایانه است.
 
بینایی رایانه ای به مسائل مختلفی از جمله استخراج داده از عکس، فیلم، مجموعه چند عکس از زوایای مختلف و پردازش تصاویر پزشکی می پردازد. معمولا ترکیبی از روش‌های مربوط به [[پردازش تصاویر]]<ref>Image processing</ref> و ابزارهای [[یادگیری ماشینی]]<ref>Machine learning</ref> و ]]آمار[[ برای حل مسایل مختلف در این شاخه استفاده می گردد.
 
== کاوش در داده‌ها ==
۸

ویرایش