پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «هیئت مدیره»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ [[قانون تجارت]] ایران (باب سوم، فصل ۱، مبحث اول، بخش ۶ - هیئت مدیره) به ضوابط مربوط به هیئت مدیره شرکت‎های سهامی اختصاص دارد.<ref>متن کامل «[http://codal.ir/Provisions/BusinessAct.htm قانون تجارت]» ایران، وبگاه کدال.</ref>
 
 
دستورالعمل راهبیراهبری شرکتی بورس اوراق بهادار
 
در این دستور العمل که ویرایش 4 آن در طول 1 سال گذشته منتشر شده است، وظایف و مسئولیتهای هیئت مدیره به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
;موظف/غیرموظف
در این قانون، عضو اجرایی هیئت مدیره «عضو موظف» و عضو غیراجرایی هیئت مدیره «عضو غیرموظف» نامیده شده‎اند.
 
 
مستقل و غیرمستقل
 
در دستور العمل راهبری شرکتی شرایط استقلال عضو هیئت مدیره و عضویت وی در تیم هیئت مدیره شرکتهای بورسی بیان شده است.
 
 
;اصطلاح‎شناسی
در این قانون، «هیئت مدیره» و «مدیران» مترادف یکدیگر به‎کار برده شده است. در واقع، هر جا از اصطلاح «مدیران» یا «مدیر» استفاده شده است منظور «هیئت مدیره» یا «عضو هیئت مدیره» است. بعضی از کارشناسان انتقادهای جدی به این اصطلاح‎شناسی وارد می‎دانند. از دیدگاه آنان، «هیئت مدیره» (board of directors)، «مدیران» (directors) و «مدیر» (director) معادل‎های مناسبی برای اصطلاحات انگلیسی متناظر آن‎ها نیستند. زیرا، در زبان فارسی از اصطلاح «مدیر» برای manager - که عضو هیئت مدیره نیست - هم استفاده می‎شود. به همین دلیل، در قوانین و مقررات ایران، در بعضی موارد مرز وظایف و اختیارات director و manager چندان مشخص نیست.
 
 
تحولات
 
اولین کتاب در حوزه هیئت مدیره در سال 1390 تحت عنوان چگونه هیئت مدیره ای بهتر بنا کنیم، مترجم سید مسلم علوی منشتر شده است.
در سال 1391، دومین کتاب هیات مدیره تنها عنوان هیات مدیره کارآمد، محمد لگزیان، مهدی نجفی سیاهرودی و سید مسلم علوی به چاپ رسیده است.
۲

ویرایش